Aktualności

Korzyści podziemnej gazyfikacji

7.6.2006

Metoda podziemnego zgazowania węgla brunatnego w perspektywie może przyczynić się do uzyskania energii głównie dla lokalnych potrzeb w rejonach zalegania złóż. Nowoczesną technologię zaprezentowano 6 czerwca w siedzibie KGHM Cuprum. PR time wspomagała gospodarza spotkania, zapewniając obsługę medialną. 
KGHM Cuprum Centrum Badawczo-Rozwojowe jeszcze w tym roku zamierza przedstawić - w ramach wrocławskiego projektu EIT+ - program badawczy dla Dolnego Śląska, który miałby ogromne znaczenie również dla wielu krajów Europy, posiadających w swych zasobach pokłady węgla brunatnego.


- Pomyślna realizacja projektu  zgazowania termicznego w złożu pod ziemią może przyczynić się do wzmocnienia bezpieczeństwa energetycznego Polski oraz krajów UE – uważa Henryk Karaś, prezes KGHM Cuprum Centrum Badawczo-Rozwojowego.


Część konferencji poprowadził Michael Green, dyrektor firmy UCG Engineering Ltd z Wielkiej Brytanii, który kierował projektem Underground Coal Gasification realizowanym z funduszy unijnych w latach 90. w Hiszpanii

« wróć do listy aktaulności