Aktualności

PR time dla fundacji Rosa

20.12.2010

Agencja PR time angażuje się w kolejny projekt z zakresu odpowiedzialności społecznej. Tym razem wspiera Fundację Rosa – organizację pożytku publicznego. Współpraca pomiędzy fundacją i agencją została podpisana na czas nieokreślony.

W ramach współpracy z Fundacją Rosa agencja PR time odpowiada za całość działań komunikacyjnych organizacji: doradztwo z zakresu budowania wizerunku fundacji, media relations, a także wsparcie działań w internecie. Z ramienia agencji projektem opiekuje się Jerzy Piątek.

Fundacja Rosa istnieje od 2004 roku. Jest organizacją, której na sercu leży los dzieci. Jej misją jest uzupełnianie działań państwa w zakresie pomocy osobom potrzebującym, przy czym szczególną uwagę poświęca dzieciom. Priorytetem organizacji jest poprawianie warunków edukacji w szkołach oraz zwiększenie komfortu pobytu chorych dzieci w szpitalach. Na bazie tych założeń realizowane są projekty Twoja Szkoła i Pokój Uśmiechu.

Realizację programu „Pokój uśmiechu” Fundacja rozpoczęła w 2010 roku. Do tej pory powstały trzy Pokoje uśmiechu: przyjazna izba przyjęć w Zamiejscowym Oddziale Pediatrycznym Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. J. Gromkowskiego we Wrocławiu (maj 2010 r.), pokój dla rodziców na oddziale anestezjologii i intensywnej terapii noworodków i dzieci w tej samej placówce (październik br.) oraz pokój terapeutyczny na oddziale psychiatrii dziecięcej w Wojewódzkim Specjalistycznym Szpitalu Chorób Dziecięcych im. Korczaka we Wrocławiu (grudzień).

Program „Twoja szkoła” rozwijany jest z powodzeniem od początku istnienia fundacji. Dzięki wsparciu z 1 proc. podatku oraz donacjom, organizacja wsparła do tej pory ponad 1700 szkół. Zebrane w ramach projektu  fundusze przeznaczono m.in. na zakup sprzętu komputerowego, oprogramowania wspierającego edukację, książek, multimedialnych tablic i innych pomocy dydaktycznych. Fundacja sfinansowała również kursy i szkolenia podnoszące kwalifikacje nauczycieli oraz stypendia sportowe dla młodzieży. Już wkrótce program „Twoja szkoła” zostanie poszerzony o nowy projekt stypendialny, którego beneficjentami będą uzdolnieni uczniowie.

« wróć do listy aktaulności