Aktualności

Przemysł a ekologia

20.6.2008

Blisko 90 przedstawicieli przemysłu, uczelni i instytucji naukowo-badawczych przybyło na I Międzynarodową Debatę Europejskiej Platformy Technologicznej Zrównoważonego Rozwoju Surowców „Zasoby surowcowe Europy”, która odbyła się 19 czerwca w siedzibie KGHM Cuprum we Wrocławiu. O zaplecze medialne przedsięwzięcia zadbała PR time.
Platforma stanowi forum współpracy europejskiej nowoczesnego przemysłu surowców mineralnych, skupiając najpoważniejszych partnerów przemysłowych i naukowych działających w tym obszarze.
15 maja 2008 r. rozpoczęto procedurę uznania Platformy przez Komisję Europejską jako równoprawnej z innymi w obszarze NAUKI I INNOWACJI objętym 7. PR Unii Europejskiej.
Celem czwartkowego spotkania była identyfikacja problemów związanych z rozwojem branży surowcowej w Europie w myśl zasady „Zero emisji, zero odpadów”.
- Musimy wiele zrobić, żeby zapewnić sobie dostęp do surowców, a jednocześnie zachować środowisko naturalne dla następnych pokoleń – podkreślał Christos Tokamanis z Komisji Europejskiej, przedstawiciel dyrektoriatu generalnego ds. badań i innowacji.
Prof. Mirosław Miller, szef wrocławskiego EIT + jeszcze w tym roku chce przedstawić razem z KGHM Cuprum program badawczy dla Dolnego Śląska, który również miałby znaczenie dla wielu krajów Europy, posiadających w swych zasobach pokłady węgla brunatnego.
Raport z czwartkowych obrad zostanie przekazany Komisji Europejskiej. Będzie zawierał propozycje działań międzysektorowych oraz projektów, łączących możliwości i interesy branży wydobywczej z innymi sektorami gospodarki: budowlanym, chemicznym, energetycznym, itp
« wróć do listy aktaulności