Biuro prasowe

Biuro prasowe RSS

Komunikaty Prasowe

16.4.2009

Złote Wiertło dla PeBeKi

Przedsiębiorstwo Budowy Kopalń PeBeKa S.A. z Lubina otrzymało dziś prestiżowe „Złote Wiertło”, drugą nagrodę w kategorii budownictwo użyteczności publicznej, za wybudowanie stacji A-23 Młociny, ostatniego przystanku I linii warszawskiego metra. Konkurs zorganizowała już po raz trzynasty firma Bosch-Elektronarzędzia.  Wzięło w nim udział 60 firm z całego kraju.

czytaj więcej...

10.3.2009

Stadion czeka na piłkarzy i kibiców

Nowowybudowany stadion Zagłębia Lubin jest przygotowany na mecz inauguracyjny, który odbędzie się 14 marca. Starostwo Powiatowe w Lubinie wydało właśnie pozwolenie na użytkowanie, a kontrolujące obiekt służby nie mają żadnych uwag co do bezpieczeństwa i jakości wykonanych robót. Na trybuny i płytę boiska wkroczyła ekipa porządkowa.

czytaj więcej...

13.2.2009

PeBeKa S.A. w gronie firm wspierających lubińskie hospicjum

Przedsiębiorstwo Budowy Kopalń PeBeKa S.A. od wielu lat wspomaga lubińskie hospicjum, którym opiekuje się Stowarzyszenie „Palium”. W styczniu, podczas uroczystego koncertu podsumowującego ogólnopolską kampanię „Hospicjum to też życie”, w której lubińska placówka brała udział, PeBeKa otrzymała dyplom a wraz z nim zaszczytny tytuł „Firma wspierająca kampanię hospicyjną”.

czytaj więcej...

23.12.2008

Podwyższenie kapitału zakładowego spółki

Przedsiębiorstwo Budowy Kopalń PeBeKa S.A. w dniu dzisiejszym uchwałą Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia uzyskało podwyższenie kapitału zakładowego o 15 mln złotych. Uzyskane środki zostaną przeznaczone na zakup specjalistycznych maszyn górniczych.

czytaj więcej...

12.12.2008

Sieć Starwood Hotels & Resorts planuje dalszy rozwój obiektów w Polsce

Sieć Starwood Hotels & Resorts podjęła aktywną, strategię rozwoju, która ma na celu dalsze udoskonalanie oferty swoich hoteli w Polsce oraz powstawanie nowych hoteli sieci w kluczowych polskich miejscowościach biznesowych i turystycznych. Działania te są kontynuacją globalnej ekspansji firmy, która do 2013 r. planuje zarządzać 1500 hotelami na świecie. Wśród rozpatrywanych lokalizacji w Polsce znajdują się: Wrocław, Łódź, Katowice, Zakopane, Gdańsk, Szczecin  i Mikołajki.

czytaj więcej...

19.11.2008

"Zarządzanie sobą" - sposób na sukces

Zwykle wiemy znacznie więcej o swoim telefonie niż o własnych mechanizmach myślenia, działania i odczuwania. „Zarządzanie sobą” Renaty Gut, Marii Piegowskiej i Barbary Wójcik może stać się dla czytelników pierwszym, fascynującym i odkrywczym krokiem na drodze do poznania siebie i spojrzenia na świat przez te indywidualne, niepowtarzalne filtry.

czytaj więcej...

21.10.2008

Robert Schneyder w zarządzie ACP PHARMA

Robert Schneyder został mianowany członkiem zarządu spółki ACP PHARMA SA, należącej do grona największych firm świadczących usługi z zakresu dystrybucji i logistyki w branży farmaceutycznej. Pan Schneyder będzie pełnił równocześnie funkcję Dyrektora Finansowego dla Grupy Kapitałowej ACP Pharma i będzie odpowiedzialny za obszary finansów i informatyki.

Pan Robert Schneyder ma szerokie doświadczenie menedżerskie, zdobyte m.in. w sektorze FMCG (zarówno produkcja jak i dystrybucja). Przez 4 lata był zatrudniony jako Menedżer ds. Audytu w międzynarodowej firmie audytorskiej i konsultingowej - Coopers & Lybrand. Przez następne 10 lat pracował na różnych stanowiskach menedżerskich w dziale finansowym Grupy Żywiec, zarówno w Polsce jak i w Holandii. Ostatnio pełnił funkcję CFO i Członka Zarządu firmy McLane Polska.

Pan Robert Schneyder mieszka i pracuje w Polsce od 1993 roku. Jest żonaty i ma dwoje dzieci. Robert Schneyder dołączył do zarządu ACP PHARMA 20 października 2008 r.

 

ACP PHARMA jest spółką świadczącą usługi z zakresu dystrybucji produktów leczniczych i medycznych na rzecz aptek, hurtowni i szpitali, jak również usługi logistyczne na rzecz producentów z branży farmaceutycznej. Firma - wraz ze spółkami zależnymi – poprzez sieć 10 oddziałów w całej Polsce współpracuje z około 3000 aptek oraz ponad 120 producentami, dostarczając ich produkty do 150 hurtowni farmaceutycznych i kilkuset szpitali. Ponadto ACP PHARMA oferuje swoim kontrahentom program marketingowy „Z nami zdrowiej” i szereg innych usług dodatkowych, m.in. pożyczki i pakiety ubezpieczeń dla aptek oraz indywidualną obsługę marketingową. W wyniku połączenia ze spółką ORFE w kwietniu 2007 roku ACP PHARMA umocniła swoją pozycję – obecnie jej udział w rynku wynosi około 8 %. Głównym akcjonariuszem spółki jest międzynarodowy koncern OPG Groep N.V.

Grupa OPG jest grupą firm handlowych zajmujących się dostarczaniem produktów farmaceutycznych i medycznych. OPG koncentruje swoją aktywność w trzech głównych obszarach: zarządzaniu aptekami i hurtowniami farmaceutycznymi (Pharmacy), dostarczaniu produktów i świadczeniu usług w zakresie domowej opieki medycznej (Direct), zaopatrywaniu szpitali i firm świadczących domową opiekę medyczną w środki farmaceutyczne i medyczne (Institutional). W swojej działalności OPG koncentruje się na ostatecznym konsumencie – pacjencie - dążąc do zapewnienia mu najbardziej optymalnego sposobu dostarczenia produktów. Grupa OPG jest liderem rynku farmaceutycznego w Holandii, prowadzi też działalność w Polsce, Niemczech, Belgii, Norwegii, Szwajcarii, na Węgrzech i w Stanach Zjednoczonych. Grupa została założona w 1899 roku, obecnie zatrudnia około 7 tysięcy pracowników. Akcje Grupy OPG notowane są na giełdzie papierów wartościowych w Amsterdamie od 1992 r.

czytaj więcej...

1.10.2008

PeBeKa zmienia system wynagradzania

O 8 proc. wzrastają od 1 października stawki płac zasadniczych i dodatków funkcyjnych pracowników PeBeKa w Lubinie. To jeden z głównych punktów porozumienia podpisanego 25 września między zarządem spółki i czterema organizacjami związkowymi działającymi w firmie.

Rozmowy dotyczące zmian w systemie wynagrodzeń trwały od czerwca br. roku. W ciągu trzech miesięcy przeprowadzono i oceniono wiele analiz oraz wariantów płacowych. Dyskusje nie należały do łatwych. Początkowe stanowiska stron mocno odbiegały od siebie.

 

- Negocjacje nie należały do łatwych, ale dzięki cierpliwości i dojrzałości wszystkich partnerów tych rozmów, wypracowaliśmy wspólne kompromisowe rozwiązanie. To duży sukces zarówno związków zawodowych, jak i zarządu – mówi Ryszard Janeczek, prezes PeBeKa.

Głównym celem zarządu, gdy inicjował w czerwcu negocjacje płacowe, była potrzeba wypracowania narzędzi silnie motywujących pracowników do efektywnej pracy. Stanowisko związków zawodowych było zdecydowanie bardziej ostrożne w tej kwestii – postulowano podwyżkę, identyczną dla wszystkich pracowników.

Ostatecznie wrześniowe porozumienie gwarantuje osobom zatrudnionym w PeBeKa 8 proc. podwyżkę, ale pojawiły się w nim również zmiany w strukturze wynagrodzeń pozwalające na większe uzależnienie wynagrodzenia od efektów pracy. Przede wszystkim wzrasta premia dla pracowników zatrudnionych pod ziemią. Zasady taryfikacji robót na stanowiskach robotniczych ulegną zamianie na dodatki preferencyjne. Ta zmiana przewidziana jest na początku 2009 roku i ma przede wszystkim zapewnić przyrost płacy dla górników pracujących na przodkach i przy drążeniu szybów.

Ponadto w Zakładowym Układzie Zbiorowym Pracy znajdą się następujące zmiany:
- wzrost stawek płac zasadniczych i premii o 6,1 proc. dla pracowników objętych regulaminem budowlanym,
- wprowadzenie dodatkowej wypłaty nagrody rocznej z zysku,
- możliwość wypłaty ekwiwalentu za dodatkowy dzień wolny wynikający z pracy w systemie czterobrygadowym lub pięciobrygadowym,
- możliwość wypłaty ekwiwalentu za urlop górniczy,

- możliwość dokonywania przeszeregowań dwa razy do roku.

Wchodzące w życie zmiany są pierwszym etapem przebudowy systemu wynagrodzeń spółki PeBeKa.

- Naszym celem jest satysfakcjonujące wynagrodzenie za dobrze wykonaną pracę, dlatego będziemy dalej pracować nad uproszczeniem systemu wynagrodzeń i wprowadzaniem do niego narzędzi motywacyjnych – podkreśla prezes Ryszard Janeczek.

 

 

 

 

 

czytaj więcej...

9.9.2008

Więcej akcji PeBeKa S.A.

Przedsiębiorstwo Budowy Kopalń PeBeKa S.A. ma podwyższony kapitał zakładowy na zakup kombajnu do drążenia kopalnianych chodników dla KGHM PM S.A.

 

26 sierpnia w Sądzie Rejonowym dla Wrocławia Fabrycznej została zarejestrowana zmiana kapitału zakładowego Przedsiębiorstwa Budowy Kopalń PeBeKa S.A., spółki zależnej KGHM Polska Miedź S.A.

Kapitał zakładowy został podniesiony o kwotę 18 715 044 zł, poprzez wyemitowanie 306 804 nowych akcji o wartości nominalnej 61 zł każda. Nowe akcje w całości zostały objęte przez KGHM Polska Miedź S.A. i pokryte wkładem pieniężnym. Nabyte aktywa mają charakter długoterminowej lokaty kapitałowej.

Obecnie kapitał zakładowy PeBeKi S.A. wynosi 49 538 161 zł i dzieli się na 812 101 akcji o wartości nominalnej 61 zł każda. KGHM PM S.A. posiada 100 proc. akcji PeBeKa S.A. i tym samym ma prawo do 100 proc. głosów na Walnym Zgromadzeniu.

 

KGHM Polska Miedź S.A. podjął decyzję o dokapitalizowaniu PeBeKi S.A. w konkretnym celu: zależy mu na mocnym wykonawcy robót górniczych. Dlatego środki z dokapitalizowania (ponad 18 mln zł) zostaną przeznaczone na zakup kombajnu chodnikowego. Tym samym, dotychczasowa technika prowadzenia robót przygotowawczych i uzupełniających, tj. metoda strzałowa, zostanie zastąpiona metodą mechaniczną, dzięki której zwiększy się efektywność i wydajność prowadzonych prac.

Przedsiębiorstwo Budowy Kopalń PeBeKa S.A. z Lubina to jedna z największych firm w Polsce świadczących usługi w zakresie budownictwa specjalistycznego ogólnego i inżynieryjnego w sposób kompleksowy, zapewniając pełną infrastrukturę i obsługę, budującą obiekty podziemne i powierzchniowe na rzecz górnictwa, transportu i komunikacji, przemysłu, a od niedawna ochrony środowiska, gwarantując wysoką jakość na każdym etapie współpracy począwszy od pierwszych rozmów handlowych po obsługę serwisową (posprzedażną). Jest to Spółka z blisko pięćdziesięcioletnią tradycją, która od samego początku istnienia związana jest z górnictwem i powstawaniem Zagłębia Miedziowego. Początkowo PeBeKa S.A. głębiła i uzbrajała szyby kopalń, z biegiem czasu poszerzała swą działalność.

Obecnie PeBeKa S.A. jest w trakcie głębienia szybu SW-4 w Łagoszowie Małym, niedaleko Głogowa. To jedna z priorytetowych inwestycji KGHM Polska Miedź S.A., która pozwoli udostępnić nowy obszar górniczy, tzw. Głogów Głęboki Przemysłowy. Po ukończeniu szyb będzie pełnił rolę wentylacyjnego szybu wdechowego, zapewniając dostarczenie odpowiednich ilości powietrza do nowo udostępnianych rejonów. SW-4 jest trzydziestym szybem górniczym, powstającym w Zagłębiu Miedziowym. Wszystkie wybudowało Przedsiębiorstwo Budowy Kopalń PeBeKa S.A.

PeBeKa S.A. finalizuje również realizację warszawskiego węzła komunikacyjnego Młociny wraz z odcinkiem metra. To aktualnie największa tego typu inwestycja komunikacyjna w Europie. Obejmuje dwutorowy tunel o długości blisko 700 metrów, stację metra o ogólnej powierzchni powyżej 3500 m2, tory odstawcze - tunel trzynawowy o długości 295 metrów oraz sam węzeł komunikacyjny Młociny.

 

 

czytaj więcej...

8.9.2008

Lubin gości uczestników Światowego Kongresu Górniczego

Przedsiębiorstwo Budowy Kopalń PeBeKa S.A. z Lubina, firma z blisko pięćdziesięcioletnim dorobkiem, będzie mogła pochwalić się swoimi osiągnięciami podczas sesji wyjazdowej Światowego Kongresu Górniczego, która odbędzie się 10 września w Lubinie. Sam kongres ma miejsce w Krakowie i Katowicach i wraca do Polski po pięćdziesięciu latach nieobecności.

A PeBeKa S.A. z Lubina ma się czym pochwalić: to jedna z największych firm budowlanych w Polsce, z blisko pięćdziesięcioletnią tradycją, która od samego początku istnienia związana jest z górnictwem i powstawaniem Zagłębia Miedziowego. Początkowo PeBeKa S.A. głębiła i uzbrajała szyby kopalń, z biegiem czasu poszerzała swą działalność o tworzenie pełnej infrastruktury zakładów górniczych, np. o wieże szybowe, czy maszyny wyciągowe, służące do wywozu i transportu urobku.

Pracownicy spółki jako pierwsi dotarli do pokładów złoża rudy miedzi, głębili kolejne szyby i poszerzali sieć wyrobisk chodnikowych. Łączna głębokość wszystkich szybów realizowanych przez firmę sięga 27 kilometrów, a zbudowany dla kopalni Rudna szyb R-IX był w trakcie realizacji najgłębszą budową Europy. Równie imponująco prezentują się osiągnięcia firmy w kwestii robót poziomych w kopalniach. Długość podziemnych chodników, wykonanych przez PeBeKę to 1000 kilometrów - mniej więcej tyle, ile dzieli Wrocław od Brukseli lub Gdańsk od Wiednia! Powstał w ten sposób zespół nowoczesnych kopalń światowego producenta miedzi – KGHM Polska Miedź S.A.

 Do dziś przedsiębiorstwo specjalizuje się w budownictwie górniczym: buduje obiekty podziemne i powierzchniowe, oferując pełen zakres usług od prac projektowych do zakończenia inwestycji. Wykorzystuje przy tym unikalną na skalę światową technologię mrożenia górotworu. To głównie dzięki niej udało się wybudować miedziowe kopalnie na Dolnym Śląsku. Tutejsze trzecio- i czwartorzędowe piaski, sypkie i z występującymi wodami podziemnymi, są mało sprzyjające dla prac górniczych. Technologia mrożenia pozwala uniknąć najpoważniejszego zagrożenia dla szybu – wdarcia się wód podziemnych. Grunt zamrożony przez solankę, w temperaturze ponad minus 30 stopni Celsjusza, zapewnia odpowiednią izolację od wód podziemnych.

Podczas wystawy, którą w ramach XXI Światowego Kongresu Górniczego będzie można oglądać w siedzibie KGHM w Lubinie 10 września, PeBeKa S.A. udokumentuje swoją historię i osiągnięcia. Od pierwszego szybu dla Zakładów Górniczych “Lubin”, zbudowanego w 1963 roku, do pierwszego kubła urobku z szybu SW-4 w Łagoszowie Małym koło Głogowa, oddanego do użytku w czerwcu br. Od kilofa po specjalistyczny kombajn skrawający zamrożoną skałę.

 - PeBeKa pracowała na wielu kontynentach, realizując prace tunelowe i podziemne. Nasi specjaliści cały czas doskonalą umiejętności, wiedzę, poznają i wykorzystują nowe technologie inżynieryjne - mówi Ryszard Janeczek, prezes Przedsiębiorstwa Budowy Kopalń PeBeKa S.A.

Gospodarzem lubińskiego spotkania uczestników kongresu jest KGHM Polska Miedź S.A. W trakcie sesji, odbywającej się pod hasłem “Górnictwo rud - trendy i wyzwania”, uczestnicy podyskutują o aktualnym stanie oraz perspektywach rozwoju górnictwa rud w Polsce i na świecie. Przedstawione zostaną najnowsze rozwiązania techniczne i technologiczne, które pozwalają na zwiększenie efektywności eksploatacji rud. A po sesji popularnonaukowej i wycieczkach do kopalń KGHM – tradycyjny piknik górniczy, ze skokiem przez skórę, biciem monety okolicznościowej i pokazem umiejętności ratowników z Zagłębia Miedziowego.

Kongres znów w Polsce

Światowe Kongresy i Wystawy Górnicze (World Mining Congres & Expo) odbywają się co 2-3 lata od 1958 roku, kiedy to po raz pierwszy eksperci branży górniczej spotkali się w Warszawie. Po pięćdziesięciu latach kongres znów zawita w Polsce, będzie to jego XXI edycja (wcześniej odbywał się m.in. w Moskwie, Belgradzie, Madrycie, Limie, Sztokholmie, Londynie). Przyznanie Polsce organizacji jest wielkim wyróżnieniem i uznaniem dla polskiej nauki i techniki górniczej.

 Podczas tegorocznego, jubileuszowego spotkania w dniach 7-11 września znajdzie się czas na czas na wymianę wiedzy i doświadczeń, spotkania z historią i tradycjami górniczymi, a także nie zabraknie koncertów, pikników górniczych, parad.

 Kadra górnicza, menedżerowie i naukowcy (w sumie spodziewanych jest ok. 1000 osób) będą m.in. dyskutować o nowych technikach i technologiach w podziemnej eksploatacji złóż, kształceniu kadr górniczych, bezpieczeństwie pracy i zagrożeniach w górnictwie, likwidacji kopalń, polityce surowcowej w Europie, inteligentnych kopalniach, trendach i perspektywach przemysłu górniczego. Prelegenci z różnych państw, m.in. Chin, Szwecji i Wielkiej Brytanii przedstawią doświadczenia oraz specyfikę branży górniczej w swoich krajach. Głos zabiorą także ważne osobistości i wybitni specjaliści.

Założycielem organizacji Światowych Kongresów Górniczych i pierwszym przewodniczącym Międzynarodowego Komitetu Organizacyjnego był prof. Bolesław Krupiński, kierownik Katedry Ekonomii i Organizacji Górnictwa AGH w Krakowie, związany z powstawaniem LGOM, autor często cytowanych słów: “Górnik zawsze był, jest i będzie człowiekim postępu zarówno technicznego, jak i społecznego. Gdyż tylko postęp, bezustanne doskonalenie społecznych i technicznych warunków pracy, pozwala górnikowi poznawać tajemnice Ziemi, odkrywać jej skarby, zdobywać je ku pożytkowi powszechnemu, odwracać niebezpieczeństwa, którymi grozi przyroda, wyposażać kraj w siłę tejże przyrody”.

 

 

 

 

 

 

czytaj więcej...