Biuro prasowe

Barbórkowe spotkanie seniorów

15.12.2014

Obchody górniczego święta co roku jednoczą ludzi zaangażowanych w rozwój Zagłębia Miedziowego. Są wśród nich nie tylko obecni, lecz również emerytowani pracownicy PeBeKa. W piątek 12 grudnia seniorzy spotkali się na tradycyjnej biesiadzie w Hali sportowej w Lubinie.

Uroczyste barbórkowe spotkania emerytowanych pracowników PeBeKa organizowane są cyklicznie z inicjatywy zarządu firmy. Za każdym razem bierze w nich udział kilkaset osób. Mają one nie tylko wymiar towarzyskiego spotkania, ale także stanowią okazję do wspomnień i snucia opowieści o latach budowy kopalń w Zagłębiu Miedziowym i dużych inwestycji metropolitalnych. Emerytowani pracownicy w pionierskim okresie mierzyli się z licznymi wyzwaniami technologicznymi i z żywiołem natury. O doświadczeniach tych chętnie opowiadają rokrocznie na dedykowanym im barbórkowym spotkaniu.

Biesiada emerytów to również okazja do podkreślenia, że PeBeKa nie zapomina o swoich byłych pracownikach – pozostają oni dla niej wciąż ważni, także w kontekście bieżącej działalności. W trakcie spotkania wszyscy zaproszeni poznali bowiem aktualne informacje o prowadzonych przez PeBeKa robotach i najbliższych planach inwestycyjnych. W tym roku przybliżył je prezes zarządu PeBeKa Jacek Kulicki, który również w sposób uroczysty dokonał przekazania czak górniczych - symbolu otrzymanych w tym roku przez panów Jerzego Lengasa oraz Jana Ulricha, emerytowanych inżynierów PeBeKa, stopni generalskich pierwszego stopnia.

- Biesiadne spotkanie seniorów naszej firmy to również część obchodów górniczego święta i cieszy nas fakt, że co roku uroczystość ta gromadzi tak dużo osób – podkreśla prezes Jacek Kulicki. – Emerytowani pracownicy są częścią historii i dzisiejszego sukcesu PeBeKa, co w szczególny sposób pragniemy podkreślić w czasie świętowania Barbórki. Przypominanie ich wkładu w rozwój przedsiębiorstwa jest tym bardziej ważne u progu pięćdziesiątej piątej rocznicy istnienia PeBeKa, którą będziemy obchodzić w przyszłym roku.

Spotkanie Biesiadne Emerytów odbyło się w piątek 12 grudnia o godz. 17 w Hali sportowej przy ul. Składowej 1 w Lubinie.

« wróć do listy komunikatów prasowych