Biuro prasowe

Centrum Radioterapii Amethyst w pierwszym półroczu 2015

24.7.2015

Niemal trzy razy więcej pacjentów z zakończonym leczeniem w porównaniu do poprzedniego roku, 484 osoby poddane nowoczesnym procedurom takim jak IMRT czy VMAT (w tym 10 po zabiegach stereotaksji mózgowej), prawie 3,2 tys. udzielonych porad – pierwsza połowa roku była dla personelu Centrum Radioterapii Amethyst bardzo pracowita.

Centrum Radioterapii Amethyst, współpracujące ściśle ze Szpitalem Specjalistycznym im. L. Rydygiera, działa już od ponad półtora roku. Przez ten czas wypracowano efektywne współdziałanie specjalistów m.in. w ramach zespołów interdyscyplinarnych, wdrożono skuteczne procedury leczenia, zwiększył się także kontrakt NFZ, a efektem jest rosnąca liczba osób zgłaszających się po porady oraz przechodzących radioterapię.

-  Od stycznia do końca czerwca 2015 roku radioterapię zakończyło 913 pacjentów, podczas gdy w porównywalnym okresie rok wcześniej było ich 356, a więc prawie trzy razy mniej. Najbardziej jednak cieszymy się, że niemal pół tysiąca osób poddanych zostało leczeniu nowoczesnymi technikami, takimi jak IMRT, VMAT czy stereotaksja, a w pierwszym półroczu 2014 takie zabiegi przeszło 71 chorych - mówi Barbara Werchowiecka-Rusinek, prezes spółki RTCP zarządzającej ośrodkiem.

W kontekście wysokospecjalistycznych technik napromieniania Centrum Radioterapii Amethyst jest pionierem w Małopolsce. Jako pierwszy ośrodek w tym województwie rozpoczął prowadzenie terapii pacjentów techniką dynamiczną typu VMAT (Volumetric Modulated Arc Therapy). Wśród nowoczesnych metod leczenia dostępnych w Centrum Radioterapii Amethyst jest także brachyterapia, stosowana z powodzeniem w przypadku nowotworów narządów rodnych, piersi i skór, trwają też przygotowania do wprowadzenia brachyterapii nowotworów głowy i szyi.

Centrum jest również jedynym miejscem w regionie, w którym obecnie prowadzona jest radioterapia stereotaktyczna, zwana też radiochirurgią. W pierwszym półroczu br. leczenie tą metodą przeszło 55 pacjentów, w tym dziesięciu – stereotaksję mózgową. Ta ostatnia pozwala na precyzyjne napromienianie dokładnie wyznaczonego obszaru chorobowego i uniknięcie inwazyjnego, ryzykownego operacyjnego usuwania guza. Aby szkolić swoje umiejętności, sześciu specjalistów Centrum Radioterapii Amethyst – dwóch lekarzy, trzech fizyków medycznych i technik – uczestniczyło w praktycznych szkoleniach w szpitalu Catharina Ziekenhuis w Eindhoven, należącym do trójki najlepszych ośrodków onkologicznych w Holandii. W zeszłym roku wykonano tam ponad 6 tys. zabiegów radioterapii, a tamtejszy Zakład Radioterapii specjalizuje się w leczeniu stereotaktycznym i śródoperacyjnym. Pracujący w nim specjaliści są autorami wielu procedur wzorcowych stosowanych w całym kraju. Specjaliści z krakowskiego Centrum uczestniczyli w konsultacjach na temat wdrażania i weryfikacji procesu leczenia stereotaktycznego. Oprócz tego szkolenie obejmowało dozymetrię, skuteczność stabilizacji pacjenta, planowanie leczenia oraz weryfikację obrazową w trakcie leczenia. Zagraniczne wyjazdy były doskonałą okazją do zapoznania się z procedurami stosowanymi w Catharina Ziekenhuis, a także do wymiany doświadczeń z kolegami z zagranicy.

Radioterapia radykalna,  mająca na celu zniszczenie nowotworu i uzyskanie trwałego wyleczenia, trwa w Centrum Radioterapii Amethyst zwykle około 4 - 7 tygodni, a sesje terapeutyczne (frakcje) realizowane są przez pięć dni w tygodniu. Pacjenci po napromienianiu mogą udać się do domu albo – jeśli wymaga tego stan zdrowia czy zaplanowane leczenie – pozostać na szpitalnym Oddziale Radioterapii. W sumie w pierwszym półroczu 2015  lekarze Centrum udzielili 3150 porad i konsultacji, 243 pacjentów hospitalizowano, a 913 zakończyło leczenie. W samym czerwcu br. leczenie zakończyło 177 osób (najwięcej w całym 2015 r.), podobna liczba spodziewana jest także w tym miesiącu.

« wróć do listy komunikatów prasowych