Biuro prasowe

Certyfikat ISO dla Centrum Radioterapii Amethyst

8.9.2014

Centrum Radioterapii Amethyst osiem miesięcy po rozpoczęciu działalności uzyskało Certyfikat Systemu Zarządzania Jakością ISO, potwierdzający spełnianie wysokich wymagań oraz gwarantujący pacjentom najwyższą jakość świadczonych usług.

Centrum Radioterapii Amethyst uzyskało Certyfikat Systemu Zarządzania Jakością zgodny z wymaganiami normy PN-EN ISO 9001:2009. To dokument potwierdzający spełnianie przez placówkę ośmiu kluczowych zasad systemu zarządzania jakością, takich jak m.in. koncentracja na kliencie (w tym przypadku – na pacjencie), zaangażowanie zespołu, ciągłe doskonalenie czy podejście procesowe w celu podniesienia wydajności i efektywności. Audyt przeprowadzili przedstawiciele polskiego oddziału DEKRA Certification Sp. z o.o., jednej z wiodących i niezależnych organizacji eksperckich na świecie. Wśród mocnych stron Centrum Radioterapii Amethyst wskazali duże zaangażowanie kadry zarządzającej oraz pracowników w funkcjonowanie ośrodka.

- Dla pacjentów certyfikat ISO jest gwarancją leczenia i opieki medycznej na wysokim poziomie, a także bezpieczeństwa i spełniania przez Centrum ustalonych wymogów . Naszym priorytetem od początku działalności jest stały rozwój usług medycznych. Tym bardziej cieszy fakt, że uzyskaliśmy certyfikat już osiem miesięcy od rozpoczęcia działalności ośrodka  – mówi Barbara Werchowiecka-Rusinek, prezes spółki RTCP.

Wprowadzanie odpowiednich procedur, a przede wszystkim nastawienie na potrzeby pacjentów i wypracowywanie metod poprawiania komfortu leczenia i warunków pobytu chorych to jeden z najważniejszych elementów strategii rozwoju Centrum Radioterapii Amethyst. To również dodatkowe wsparcie dla Szpitala Specjalistycznego im. L. Rydygiera (przy którym działa ośrodek) podczas starań o kontrakty na świadczenie usług zdrowotnych. Placówki medyczne, które posiadają certyfikat ISO 9001, są lepiej oceniane podczas kontraktacji. Otrzymany przez Centrum Radioterapii Amethyst dokument potwierdza uzyskanie certyfikacji na świadczenie następujących usług zdrowotnych: ambulatoryjnej opieki specjalistycznej w poradniach radioterapii i ginekologii onkologicznej, w Zakładzie Radioterapii w pracowniach: Fizyki Medycznej, Symulatora TK, Modelarni, Teleradioterapii  i Brachyterapii, a także w Gabinecie Diagnostyczno-Zabiegowym wraz z Pokojem Pobytu Dziennego.

Certyfikat PN-EN ISO 9001:2009  wydawany jest na okres trzech lat. W tym czasie przedstawiciele firmy DEKRA będą przeprowadzali coroczne audyty nadzorujące, weryfikujące długofalowy rozwój placówki zgodnie z założoną polityką jakości. 

DEKRA Certification Sp. z o.o. jest częścią międzynarodowego koncernu DEKRA SE z siedzibą w Stuttgarcie - światowego lidera w dziedzinie certyfikacji systemów zarządzania, badań wyrobów, odbiorów technicznych, rzeczoznawstwa, nadzorów inwestycyjnych i rozwoju personelu. Współpracuje z ponad 500 partnerami zewnętrznymi w ponad 50 krajach. W służbie zdrowia prowadzi certyfikację takich systemów jak m.in. ISO 9001, 14001, 18001, HACCP, Czyste Leczenie, audyty drugiej strony, ISO 50001, ISO 27001 & ABI/ODO czy ISO 9001 z elementami BI (27001).

« wróć do listy komunikatów prasowych