Biuro prasowe

Coraz więcej pacjentów i nowoczesnych zabiegów

14.12.2015

Krakowskie Centrum Radioterapii Amethyst obchodzi dwulecie działalności. Systematycznie rośnie liczba leczonych pacjentów oraz stosowanych najnowocześniejszych technik napromieniania – w trzech kwartałach tego roku radioterapię przeszły 1372 osoby, podczas gdy w całym minionym roku było ich 1050. W porównywalnym czasie ponad czterokrotnie wzrosła ilość zabiegów stereotaksji, trzykrotnie – brachyterapii, a siedmiokrotnie - z wykorzystaniem techniki VMAT.

Krakowski ośrodek funkcjonuje już skutecznie jako ważny element małopolskiego systemu służby zdrowia, a jego specjaliści blisko współpracują z lekarzami Szpitala Specjalistycznego im. Rydygiera. Systematycznie rośnie liczba pacjentów poddawanych radioterapii – w bieżącym roku w każdym kwartale przechodziło ją średnio 457 pacjentów, podczas gdy w najlepszym pod tym względem ostatnim kwartale 2014 roku było to 398 osób. Jeśli porównać dane z dziewięciu miesięcy obecnego oraz poprzedniego roku, to liczba pacjentów niemal się podwoiła:

 

Pacjenci w zdecydowanej większości pochodzą z terenu Małopolski: przyjeżdżają nie tylko z Bochni, Skawiny czy Myślenic, ale również z bardziej oddalonego Oświęcimia, Tarnowa, Krynicy-Zdrój czy Zakopanego. Co ciekawe, do krakowskiego Centrum Radioterapii Amethyst zgłaszają się również osoby z miast leżących w innych województwach, m.in. z Warszawy, Łodzi czy Jeleniej Góry.

Więcej stereotaksji i technik VMAT

- Od początku naszej działalności stawiamy sobie za cel leczenie pacjentów z wykorzystaniem najnowszej wiedzy w zakresie radioterapii. Dlatego tak ważne jest dla nas wdrażanie na coraz większą skalę terapii z wykorzystaniem wysokospecjalistycznych procedur radioterapeutycznych, takich jak techniki stereotaktyczne czy VMAT - mówi Barbara Werchowiecka-Rusinek, prezes spółki RTCP. – Choć na podsumowanie całego roku przyjdzie jeszcze czas, to już w tych trzech kwartałach odnotowaliśmy ich znaczący wzrost.

Zdecydowanie na plus zmieniła się proporcja zaawansowanych technologii leczenia radykalnego (mającego za zadanie trwałe wyleczenie pacjenta) w stosunku do liczby zabiegów napromieniania paliatywnego. W pierwszych miesiącach działalności Centrum radioterapia paliatywna stosowana była w połowie przypadków, teraz średnia wynosi 34 proc. wszystkich realizowanych zabiegów. Obecnie ich zdecydowaną większość (średnio 43 proc. w kwartale) stanowi technika VMAT, czyli Volumetric Modulated Arc Therapy. Pozwala ona na precyzyjne podawanie optymalnych dawek terapeutycznych, a przede wszystkim na skrócenie czasu trwania napromieniania w stosunku do innych dostępnych metod. W całym 2014 roku takie leczenie przeszło w Centrum Radioterapii Amethyst 216 pacjentów, a w trzech kwartałach bieżącego roku już 592 osoby (w porównywalnym okresie minionego roku było to tylko 77 pacjentów, czyli siedmiokrotnie mniej). Wzrosła również liczba innych nowoczesnych, wysokospecjalistycznych procedur radioterapeutycznych: stereotaksji (czterokrotnie) oraz brachyterapii (trzykrotnie):

 

Liczba pacjentów poddanych wysokospecjalistycznym procedurom radioterapeutycznym

- Cały czas skupiamy się też na pogłębianiu wiedzy naszego personelu i wymianie wiedzy odnośnie najnowszych osiągnięć nauki w dziedzinie radioterapii. Zorganizowaliśmy niedawno drugą międzynarodową konferencję „Multidyscyplinarnie o onkologii”, szkoliliśmy personel w szpitalu w Eindhoven. Wszystko po to, aby krakowski ośrodek mógł się stale rozwijać i nadążać za nieustannymi zmianami w medycynie i onkologii  - podkreśla  Barbara Werchowiecka-Rusinek.


« wróć do listy komunikatów prasowych