Biuro prasowe

Dyskutują o płacach

8.8.2008

W PeBeKa trwają prace nad opracowaniem nowego systemu wynagrodzeń i poprawy jego struktury. Towarzyszą im negocjacje dotyczące zmian zapisów w układzie zbiorowym pracy.  

Przedsiębiorstwo Budowy Kopalń PeBeKa jest ważnym pracodawcą w regionie, zatrudnia aktualnie prawie 1700 osób. Ponad 1300 z nich pracuje w kopalniach KGHM Polska Miedź. PeBeKa jest głównym wykonawcą szybów i kopalnianych chodników zagłębia miedziowego. Pozostali pracownicy firmy wykonują prace przy budowie warszawskiego metra, rekonstrukcji Wieliczki, realizują zlecenia w niemieckich kopalniach oraz świadczą usługi budowlane. PeBeKa jest np. jednym z wykonawców lubińskiego stadionu. 

Dyskusje na temat systemu wynagrodzeń dotykają ważnego problemu w firmie. Zarobki osiągane przez pracowników Przedsiębiorstwa Budowy Kopalń PeBeKa S.A. są niewątpliwie atrakcyjne w porównaniu do wynagrodzeń jakie otrzymują pracownicy zatrudnieni w firmach konkurencyjnych o podobnym profilu działalności, jednak gorzej wypadają one w stosunku do zarobków osiąganych w KGHM PM S.A. 

- Zdajemy sobie sprawę, że zarobki osób pracujących pod ziemią są dzisiaj w naszej firmie mało konkurencyjne w stosunku do tego, co proponuje otoczenie – mówi Ryszard Janeczek, prezes Przedsiębiorstwa Budowy Kopalń PeBeKa S.A.   

Roczny wskaźnik przyrostu przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia wyniesie w tym roku w PeBeKa 10,1 proc. Taki wskaźnik zapisano w porozumieniu zawartym przez Zarząd Spółki ze Związkami Zawodowymi 29 lutego 2008 roku. Spółka konsekwentnie realizuje te zapisy. 

Pracujemy nad nowym projektem układu zbiorowego pracy. Problem stanowi nie tylko wysokość wynagrodzeń, ale również ogromna ilość składników wynagrodzenia i utrudnienia w stosowaniu motywacyjnych systemów płacy. Sądzę, że ogromne rezerwy tkwią w powrocie do zadaniowego systemu oceny prac rejonów, ze szczególnym podkreśleniem wydajności i wykorzystania sprzętu – dodaje prezes Janeczek. 

W pierwszym półroczu 2008 roku przychody ze sprzedaży PeBeKa wyniosły 289,8 mln złotych. 44 proc. z nich stanowiły przychody z robót górniczych i szybowych, 56 proc. z robót budowlanych i inżynieryjnych.

« wróć do listy komunikatów prasowych