Biuro prasowe

Jubileuszowy rok w PeBeKa

5.1.2010

50 lat skończy w 2010 roku Przedsiębiorstwo Budowy Kopalń PeBeKa z Lubina. W tym wyjątkowym, jubileuszowym roku firma planuje m.in. organizację sympozjum naukowego, wystawy ulicznej i spotkań z pionierami Zagłębia Miedziowego.

Początek PeBeKa jest nierozerwalnie związany z odkryciem rudy miedzi w rejonie Lubina i Sieroszowic oraz rozpoczęciem budowy Zagłębia Miedziowego, jednego z największych przemysłowych przedsięwzięć w Europie. 27 kwietnia 1960 roku minister przemysłu ciężkiego powołał do życia Przedsiębiorstwo Budowy Kopalń Rud Miedzi (PBKRM) z siedzibą w Lubinie. Firma została utworzona jako generalny wykonawca robót górniczych w Legnicko - Głogowskim Okręgu Miedziowym. PBKRM błyskawicznie przystąpiło do robót górniczych. Już 19 listopada 1960 roku nastąpiło wydobycie pierwszego kubła urobku z pilotażowego szybu L-III (nazwany później na cześć profesora Sztukowskiego - Bolesław) kopalni „Lubin".

 W ciągu pięćdziesięciu lat PeBeKa parokrotnie zmieniała nazwę i strukturę funkcjonowania, niemniej przez cały ten czas kontynuowała budowę Zagłębia Miedziowego wraz z całą niezbędną do jego funkcjonowania infrastrukturą. Długość wybudowanych przez firmę kopalnianych chodników sięga dzisiaj przeszło 1000 kilometrów. Spółka zgłębiła 29 górniczych szybów. Aktualnie trwa realizacja trzydziestego szybu, który powstaje w Łagoszowie Małym koło Głogowa, który pozwoli udostępnić nowy obszar górniczy, tzw. Głogów Głęboki Przemysłowy.

- To wielka satysfakcja kierować PeBeKa w tak przełomowej chwili, gdy spółka obchodzi jubileusz 50-lecia - mówi Jacek Kulicki, prezes PeBeKa - Szczególnie dla mnie osobiście to wyjątkowy moment. Moja cała kariera zawodowa związana jest z tym Przedsiębiorstwem, a jego tradycja jest również dla mnie podstawą zawodowego etosu i wyznacznikiem najważniejszych wartości.

Już w styczniu ukażą się pierwsze publikacje dotyczące półwiecznej historii PeBeKa. W wewnętrznym piśmie spółki pojawi się cykl wspomnień emerytowanych i długoletnich pracowników, którzy opowiadają o najważniejszych przeżyciach dotyczących m.in. pracy przy głębieniu pierwszych szybów Zagłębia Miedziowego, dotarcia do rudy miedzi i robót prowadzonych przez PeBeKa na całym świecie.

Na kwiecień zaplanowane zostało sympozjum naukowe, które podsumuje doświadczenia PeBeKa w zakresie budownictwa górniczego i metropolitalnego. Konferencja odbędzie się 23 - 24 kwietnia w sali im. J. Wyżykowskiego w siedzibie zarządu KGHM Polska Miedź. W czasie jej trwania pionierom budowy Zagłębia Miedziowego i wyróżniającym się pracownikom zostaną wręczone okolicznościowe statuetki oraz medale jubileuszowe. Planowana jest również uliczna wystawa w Lubinie, która mieszkańcom miasta przypomni najważniejsze historyczne dokonania PeBeKa. Firma przygotowuje też cykl spotkań z emerytami i byłymi pracownikami.

PeBeKa w liczbach

18 tuneli wybudowanych w ramach kontraktów zagranicznych,
18,6 km to łączna długość tuneli drogowych i kolejowych oraz 5,4 km tuneli metra w Warszawie,
22 zrealizowanych kontraktów eksportowych,
28 miesięcy trwała realizacja bielańskiego odcinka metra w Warszawie,
29 górniczych szybów wybudowanych dla KGHM Polska Miedz S.A.,
100 km przenośników taśmowych zainstalowanych w miedziowych kopalniach,
500 km wybudowanych rurociągów o średnicach do1200 mm,
754 metrów ma szyb „Bolesław", pierwszy zagłębiony przez firmę na terenie Zagłębia Miedziowego,                                 
1 000 kilometrów mają wyrobiska chodnikowe wybudowane przez Spółkę
w Zagłębiu Miedziowym,
1 243 metrów (od rząpia do podstawy) ma najgłębszy szyb R-11,
1 245 metrów ma najdłuższy wykonywany w jednym odcinku wschodni tunel warszawskiego metra B-12/13 między stacjami „Politechnika" i „Centrum",
1 345 metrów to długość tunelu warszawskiego metra - wschodni tunel B-18 między stacjami „Dworzec Gdański" i „Plac Wilsona",
3 000 metrów długości mają tunele Cheung Ching w Hongkongu,
27 700 metrów to łączna głębokość szybów wybudowanych w Zagłębiu Miedziowym,
400 000 metrów kwadratowych wynosi powierzchnia węzła komunikacyjnego „Młociny"  w Warszawie, który obsługuje dziennie 20 000 podróżnych,
700 000 m ³ to kubatura podziemnych komór wykonanych przez Spółkę.

« wróć do listy komunikatów prasowych