Biuro prasowe

Nowe metody leczenia nowotworów głowy i szyi w Centrum Radioterapii Amethyst

27.4.2015

Trwają przygotowania do wprowadzenia brachyterapii nowotworów głowy i szyi w krakowskim Centrum Radioterapii Amethyst. Terapia poprzez umieszczanie źródła promieniowania bezpośrednio w okolicy zmiany chorobowej będzie prowadzona w ścisłej współpracy z Oddziałem Chirurgii Twarzowo-Szczękowej Szpitala Specjalistycznego im. L. Rydygiera w Krakowie.

Rocznie na Oddział Chirurgii Twarzowo-Szczękowej krakowskiego szpitala im. L. Rydygiera trafia 1600 – 1700 pacjentów. 33 proc. z nich to chorzy na nowotwory.

- Jeszcze kilka lat temu największą grupę pacjentów stanowili chorzy z rozmaitymi urazami głowy, ale obecnie zdecydowanie na pierwsze miejsce wysunęły się choroby onkologiczne – mówi  prof. dr hab. n. med. Jan Zapała, ordynator Oddziału Chirurgii Twarzowo-Szczękowej. – W 2014 roku leczyliśmy 669 pacjentów z chorobami nowotworowymi, z których aż 70 proc. stanowiły nowotwory złośliwe.

Oddział Chirurgii Twarzowo-Szczękowej w Szpitalu Specjalistycznym im. Rydygiera to największa tego rodzaju placówka w Małopolsce. Prowadzone są tutaj wszystkie zabiegi chirurgiczne i konieczne rekonstrukcje. Uzupełnieniem terapii jest radioterapia. W przypadkach nieoperacyjnych z powodzeniem stosowana jest chemioterapia. Oddział wdraża wszystkie najnowsze metody leczenia, aby zwiększać skuteczność stosowanych terapii. Obecnie trwają przygotowania do zabiegów brachyterapii, szczególnie w przypadkach nowotworów wargi, korzenia języka i jamy ustnej.

Pierwszy zabieg brachyterapii w Centrum Radioterapii Amethyst został wykonany 5  czerwca ub. r. Od tego czasu metoda była z powodzeniem stosowana w przypadku nowotworów narządów rodnych, piersi i skóry. Brachyterapia polega na bezpośrednim napromienianiu zmian chorobowych przez umieszczenie źródła promieniowania w guzie lub jego bezpośrednim sąsiedztwie. W powszechnie stosowanej teleradioterapii (w skrócie nazywanej radioterapią) źródło napromieniania znajduje się w pewnym oddaleniu od pacjenta.

Najważniejszym atutem brachyterapii jest jej precyzja – dzięki umieszczeniu źródła promieniotwórczego bezpośrednio w okolicy guza (lub nawet w jego wnętrzu) możliwe jest znaczne zwiększenie dawki, która trafia w zmianę nowotworową, przy jednoczesnym zmniejszeniu narażenia zdrowych organów na radiację.

- Ma to szczególne znaczenie w przypadku nowotworów głowy i szyi, gdzie zlokalizowanych jest wiele ważnych życiowo narządów, które po otrzymaniu wysokiej dawki napromieniania niezbędnej do wyleczenia nowotworu mogą stracić swoją funkcjonalność, a chodzi o tak kluczowe życiowo kwestie jak wzrok, słuch czy mowa – mówi dr n. med. Andrzej Kukiełka z Centrum Radioterapii Amethyst. – Brachyterapia umożliwia podanie dużej dawki napromieniania z olbrzymią precyzją bezpośrednio do zmiany nowotworowej, co zwiększa szansę na wyleczenie przy stosunkowo niewielkim ryzyku powikłań. Stopień skomplikowania anatomii regionu głowy i szyi wymaga wielodyscyplinarnego podejścia i odpowiedniej organizacji. Zaplecze w postaci doskonałego Oddziału Chirurgii Twarzowo-Szczękowej stwarza możliwości wdrożenia brachyterapii nowotworów regionu głowy i szyi w naszym ośrodku.

W brachyterapii źródło napromieniania umieszczane jest bezpośrednio w ciele pacjenta. Odbywa się to w różny sposób: przy wykorzystaniu istniejących przestrzeni w ciele, przy pomocy specjalnych aplikatorów – plastikowych rurek czy igieł. Obecnie w Centrum Radioterapii Amethyst trzech pacjentów z nieoperacyjnym nowotworem skóry twarzy poddawanych jest brachyterapii. Na specjalnych maskach umieszczane są aplikatory, do których na krótki czas wprowadzane jest źródło promieniotwórczego irydu.

- To jednak dopiero początek, przygotowujemy się do bardziej skomplikowanych terapii, które do tej pory w Małopolsce nie były realizowane  – podkreśla Andrzej Kukiełka, doświadczony specjalista od brachyterapii. Wcześniej zajmował się nią w Centrum Onkologii – Instytucie im. Marii Skłodowskiej-Curie Oddział w Krakowie.

« wróć do listy komunikatów prasowych