Biuro prasowe

Nowe metody terapii, więcej zaawansowanych zabiegów

13.5.2016

Ponad 750 pacjentów poddano leczeniu przez pierwszy trymestr 2016 roku w Centrum Radioterapii Amethyst w Krakowie. Zdecydowaną większość stanowią najnowocześniejsze techniki napromieniania, dwukrotnie zwiększyła się liczba zabiegów brachyterapii w porównaniu do minionego roku, a pracownia brachyterapii sukcesywnie rozwija zakres leczenia.

Krakowski ośrodek przez pierwsze cztery miesiące tego roku objął leczeniem aż 754 pacjentów, podczas gdy w pierwszym trymestrze (styczeń – kwiecień) 2015 roku było ich 569. Jest to więc wzrost o prawie jedną trzecią. Zdecydowaną większość – niemal 40 proc. wszystkich zabiegów - stanowi technika VMAT, czyli Volumetric Modulated Arc Therapy. Pozwala ona na precyzyjne podawanie optymalnych dawek terapeutycznych, a przede wszystkim na skrócenie czasu trwania napromieniania w stosunku do innych dostępnych metod. We wspomnianym okresie 2016 roku takie leczenie przeszło w Centrum Radioterapii Amethyst 297 pacjentów, o 69 osób więcej niż w porównywalnym okresie minionego roku.

Dwukrotnie więcej jest zabiegów brachyterapii 3D, która polega na napromienianiu zmian chorobowych przez umieszczenie źródła promieniowania w guzie lub jego sąsiedztwie. Najważniejszym atutem brachyterapii jest jej precyzja – dzięki umieszczeniu źródła promieniotwórczego bezpośrednio w okolicy guza (lub nawet w jego wnętrzu) możliwe jest podanie bardzo wysokiej dawki, która trafia w zmianę nowotworową, przy jednoczesnym zmniejszeniu narażenia zdrowych organów na radiację. Taki sposób leczenia zastosowano w bieżącym roku w przypadku 83 pacjentów (co stanowi 11 proc. wszystkich zabiegów), podczas gdy w pierwszym trymestrze minionego roku chorych poddanych takim zabiegom było tylko 29 (5 proc. wszystkich ówczesnych zabiegów).

Nowatorskie technologie w walce z rakiem płuc

Pracownia brachyterapii sukcesywnie rozwija zakres leczenia – w lutym br. rozpoczęto zabiegi brachyterapii oskrzelowej. Dla wielu pacjentów z zaawansowanymi nowotworami płuc stanowi ona szansę na przedłużenie życia i poprawę jego jakości. Rak płuca statystycznie jest bowiem najczęstszą przyczyną zgonów wśród pacjentów onkologicznych.  Oprócz brachyterapii guzy płuca leczone są również z wykorzystaniem stereotaktycznej hipofrakcjonowanej radioterapii. Skuteczności tej metody dr Marcin Hetnał, dyrektor Centrum Radioterapii Amethyst, poświęcił swój wykład podczas X Jubileuszowego Forum Lekarzy Specjalistycznego Szpitala im. L. Rydygiera w Krakowie, które odbyło się na początku kwietnia. – Wyniki są obiecujące i plasują nas wśród najlepszych światowych ośrodków radioterapii,  na razie jednak  mamy dane z siedemnastu miesięcy. Ostateczne wnioski będziemy mogli wyciągnąć za jakiś czas – mówi dr Hetnał.

Nowotwory płuc są nie tylko efektem palenia papierosów, lecz coraz częściej rosnącego zanieczyszczenia powietrza trującymi pyłami. W Polsce rocznie prawie dwa tysiące przypadków zachorowania na ten nowotwór wywołanych może być smogiem. – Małopolska jest regionem bardzo narażonym na takie uciążliwości. Ważne jest przede wszystkim walczenie ze zjawiskiem smogu, ale jednocześnie jak najskuteczniejsze leczenie i poszukiwanie nowych metod,  najnowocześniejszych technologii  – podkreśla Barbara Werchowiecka-Rusinek, prezes spółki RTCP, zarządzającej Centrum Radioterapii Amethyst.  

Dwa tysiące pacjentów w tym roku? To możliwe

W pierwszym trymestrze 2016 roku zaawansowane technologie leczenia radykalnego (mającego za zadanie trwałe wyleczenie pacjenta), takie jak radioterapia 3D, IMRT, stereotaksja, VMAT i brachyterapia, stanowiły niemal 64 proc. wszystkich zabiegów przeprowadzanych w Centrum Radioterapii Amethyst. Pozostałe 36 proc. to zabiegi napromieniania paliatywnego.  Rosnąca liczba zabiegów i pacjentów wskazuje, że być może uda się w tym roku objąć leczeniem około 2 tys. chorych. W 2015 roku w Centrum Radioterapii Amethyst zabiegom radioterapii poddanych zostało 1871 pacjentów, w roku 2014 było to 1050 osób.

« wróć do listy komunikatów prasowych