Biuro prasowe

PeBeKa na konferencji Szkoła Eksploatacji Podziemnej

25.2.2016

„Dobre praktyki udostępniania złóż oraz techniki i technologii głębienia szybów” to tematyka sesji pod patronatem Przedsiębiorstwa Budowy Kopalń PeBeKa i z udziałem ekspertów z lubińskiej firmy w ramach 25 edycji prestiżowej konferencji górniczej Szkoła Eksploatacji Podziemnej, która odbywa się w Krakowie w dniach 22-26 lutego.

Szkoła Eksploatacji Podziemnej to jedna z najbardziej prestiżowych konferencji w branży górniczej, gromadząca przedstawicieli nauki, przemysłu oraz kopalń. Przedstawiciele PeBeKa, która otrzymała miano przyjaciela Szkoły, wielokrotnie brali aktywny udział w konferencji i towarzyszących jej seminariach tematycznych, wygłaszając referaty i odczyty. Nie inaczej jest w roku 25 jubileuszu konferencji – Przedsiębiorstwo Budowy Kopalń patronuje obradom trzeciego dnia konferencji.

W ramach sesji tematycznej, której popołudniową część poprowadził w środę 24 lutego prezes PeBeKa Jacek Kulicki, przed uczestnikami konferencji wystąpiło czworo prelegentów z lubińskiego przedsiębiorstwa, którzy zaprezentowali unikalne doświadczenia PeBeKa w dziedzinie głębienia szybów górniczych. Aleksander Hodyl wygłosił referat pt. „Przebudowa – pierwszy remont szybu SW-4 w interwale soli”. Beata Latoń wystąpiła z odczytem pt. „Kontrola płaszcza mrożeniowego w metodzie specjalnej przygotowania górotworu do głębienia”, a Michał Balcerzak omówił urządzenia wykorzystywane przy pracach związanych z głębieniem szybów. Natomiast Robert Niemczyk omówił w swoim referacie zatytułowanym „Obudowa tubingowa szybów” metody zabezpieczania szybu w strefie mrożenia górotworu. W konferencji uczestniczył także Wojciech Chojnacki, wiceprezes PeBeKa.

W naszym przedsiębiorstwie skumulowane są wieloletnie doświadczenie i obszerna wiedza na temat budowy kopalń, technologii głębienia i zabezpieczenia szybów, opracowywaniu nowatorskich technologii górniczych – mówi Jacek Kulicki, prezes PeBeKa. – Wydarzenia takie jak Szkoła Eksploatacji Podziemnej są szczególną okazją do tego, byśmy się tą ekspercką wiedzą podzielili z branżą górniczą oraz ze światem nauki. Jesteśmy przekonani, że w ten sposób wspieramy rozwój polskiego górnictwa i budownictwa specjalistycznego.

Kolejną okazją do dzielenia się ze środowiskiem górniczym ponad półwiecznym doświadczeniem będzie przygotowywana przez PeBeKa monografia-poradnik „Dobre praktyki w zakresie udostępniania złóż oraz techniki i technologii głębienia szybów”. Publikacja ta będzie pierwszą częścią serii wydawniczej „Dobre praktyki w górnictwie podziemnym”, podsumowującej całokształt działalności górniczej. Cykl ten powstaje w roku jubileuszu Szkoły Eksploatacji Podziemnej z inicjatywy jej organizatorów: Instytutu Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią Polskiej Akademii Nauk oraz Katedry Górnictwa Podziemnego Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie.

W planowanej publikacji wiceprezes Wojciech Chojnacki zredaguje dział dotyczący metody mrożenia górotworu i kontroli płaszcza mrożeniowego. Michał Balcerzak z KRG Szyby przedstawi urządzenia dla potrzeb głębienia szybów, a Robert Niemczyk, nadsztygar górniczy w dziale przygotowania produkcji i rozwoju, zaprezentuje technologię wykonania obudowy tubingowej szybu. Recenzentem publikacji będzie prezes PeBeKa Jacek Kulicki, który czuwać będzie również nad zwartością merytoryczną artykułów. Publikacja ukaże się drukiem jeszcze w tym roku.

Prezes Jacek Kulicki Prezentacja PeBeKa
« wróć do listy komunikatów prasowych