Biuro prasowe

PeBeKa rekrutuje fachowców

16.8.2010

Nowy regulamin naboru pracowników obowiązuje w PeBeKa od sierpnia br. Firma stawia na wykształcenie kierunkowe, zarówno na absolwentów politechnik i Akademii Górniczo - Hutniczej, średnich szkół technicznych, jak i szkół zawodowych. Regulamin szczegółowo precyzuje wymagania wobec kandydatów na poszczególne stanowiska oraz sposób prowadzenia rekrutacji.

- Wiemy jak wiele osób szuka dzisiaj pracy - mówi Jacek Kulicki, Prezes PeBeKa. - Naszym regulaminem chcieliśmy ułatwić im proces rekrutacyjny. Regulamin ważny jest również z perspektywy optymalizacji kosztów zatrudnienia. Jego stosowanie umożliwi znalezienie najlepszych kandydatów na dane stanowisko, a to dla firmy najważniejsza korzyść - podkreśla.

Specjalny zespół składający się z osób zatrudnionych w Spółce od marca br. pracował nad Regulaminem naboru pracowników. Efektem jego działań jest dokument precyzujący wszystkie etapy rekrutacji, określający szczegółowe wymagania wobec pracowników dołowych, budowlanych, biurowych i kadry menedżerskiej. Każdy ubiegający się o pracę w PeBeKa będzie zdobywał punkty w poszczególnych etapach rekrutacji, m.in. za kierunkowe wykształcenie, doświadczenie zawodowe na wskazanym stanowisku oraz merytoryczną wiedzę w tym zakresie. Podczas rekrutacji pracownicy będą wykonywać zadania związane z przyszłymi obowiązkami, a ich ocenę przeprowadza ich przyszły przełożony.

Regulamin naboru pracowników jest wypracowanym narzędziem, które zapewni możliwość sprawnego i skutecznego działania w obszarze prawidłowej selekcji i jak najwyższej efektywności. Ma na celu optymalizację zarówno podejmowanych działań administracyjnych, jak i kosztów związanych z naborem pracowników w PeBeKa.

Regulamin przewiduje rekrutację wewnętrzna i zewnętrzną. Ta ostatnia będzie uruchamiana w chwili, gdy na stanowisko nie znajdą się kandydaci w ramach wewnętrznych przesunięć i awansów. Oferty pracy publikowane będą na stronie internetowej www.pebeka.pl w zakładce „Praca". Zainteresowani wypełnią specjalny formularz zgłoszeniowy, a ich dane trafią do Centralnej Bazy Kandydatów.

Na koniec lipca w PeBeKa stan zatrudnienia wynosił 1591 osób. W tym roku liczba nowozatrudnionych pracowników w spółce to 102 osoby. Przyjęcia były związane m.in. ze wznowieniem prac przy szybie Regis w Wieliczce oraz realizacją kontraktu w Warszawie. Zmiany pojawiły się również w Zagłębiu Miedziowym. PeBeKa utworzyła nowy oddział wiertniczy, który funkcjonuje przy KRG Rudna.

Regulamin naboru pracowników jest pierwszym elementem kompleksowej polityki personalnej tworzonej aktualnie w PeBeKa. Kolejno opracowywane będą procesy oceny pracowników, ścieżek kariery i rozwoju potencjału zawodowego.

« wróć do listy komunikatów prasowych