Biuro prasowe

PeBeKa restrukturyzuje wynagrodzenia

25.5.2009

Podpisaniem porozumienia w zakresie restrukturyzacji wynagrodzeń zakończyło się w piątek 22 maja spotkanie zarządu spółki PeBeKa z przedstawicielami czterech organizacji związkowych działających w firmie. Przyjęte ustalenia obowiązują od 1 maja br.

Prowadzone negocjacje były konsekwencją podpisanego 29 września ubiegłego roku Porozumienia, a dotyczyły głównie restrukturyzacji wynagrodzeń, poprawy ich struktury i zwiększenia uzależnienia płacy od efektów pracy. Prace nad ostatecznym kształtem porozumienia dotyczącego wynagrodzeń, z powodu istnienia kilku punktów spornych, zostały przedłużone. Drugi etap, który zgodnie z zapisem pkt 8 Porozumienia z 29 września, wprowadzony miał być już w kwietniu tego roku, wchodzi w życie dopiero w maju br.

Od 1 maja w PeBeKa o 100 zł wzrasta premia pracowników zatrudnionych na stanowiskach robotniczych pod ziemią w przodku, o 7 proc. wzrastają stawki płac zasadniczych pracowników wynagradzanych na podstawie Zakładowego Układu Zbiorowego Pracy i o 5,8 proc. pracowników wynagradzanych wg Regulaminu budowlanego.

Kontrowersje w negocjacjach budziła szczególnie kwestia wzrostu stawek pracowników wykonujących prace na powierzchni w sektorze budowlanym.

- Podwyższenie wynagrodzeń dla tych pracowników może doprowadzić do znacznego pogorszenia warunków konkurencyjności naszej firmy. Wynagrodzenia są ważnym elementem składowym kosztorysu każdej inwestycji, a oferty PeBeKa weryfikowane są w niezależnych przetargach  - podkreśla Ryszard Janeczek, prezes PeBeKa S.A.

Głównym celem zarządu firmy, gdy rozpoczynał w czerwcu 2008r. negocjacje płacowe, była potrzeba wypracowania narzędzi silnie motywujących pracowników do efektywnej pracy. Natomiast związki zawodowe wysuwały postulat dotyczący podwyżki identycznej dla wszystkich pracowników.

Podpisane w ubr. porozumienie pozwala na większe uzależnienie wysokości wynagrodzeń od efektów pracy, a przyjęty w piątek jego drugi etap zapewnia wzrost premii dla pracowników zatrudnionych pod ziemią. Ta zmiana przewidziana jest od 1 maja 2009 roku i ma przede wszystkim zapewnić przyrost płacy dla górników pracujących na przodkach i przy drążeniu szybów.

Wchodzące w życie zmiany są drugim etapem przebudowy systemu wynagrodzeń spółki PeBeKa.  

- Nieustannie pracujemy nad wprowadzaniem do systemu wynagrodzeń PeBeKa S.A. narzędzi motywacyjnych, a co się z tym wiąże nad uproszczeniem jego zapisów. Naszym celem jest satysfakcjonujące wynagrodzenie za dobrze wykonaną pracę, dlatego będziemy podejmować dalsze działania zmierzające do tego celu – dodaje Ryszard Janeczek.

« wróć do listy komunikatów prasowych