Biuro prasowe

PeBeKa zmienia system wynagradzania

1.10.2008

O 8 proc. wzrastają od 1 października stawki płac zasadniczych i dodatków funkcyjnych pracowników PeBeKa w Lubinie. To jeden z głównych punktów porozumienia podpisanego 25 września między zarządem spółki i czterema organizacjami związkowymi działającymi w firmie.

Rozmowy dotyczące zmian w systemie wynagrodzeń trwały od czerwca br. roku. W ciągu trzech miesięcy przeprowadzono i oceniono wiele analiz oraz wariantów płacowych. Dyskusje nie należały do łatwych. Początkowe stanowiska stron mocno odbiegały od siebie.

 

- Negocjacje nie należały do łatwych, ale dzięki cierpliwości i dojrzałości wszystkich partnerów tych rozmów, wypracowaliśmy wspólne kompromisowe rozwiązanie. To duży sukces zarówno związków zawodowych, jak i zarządu – mówi Ryszard Janeczek, prezes PeBeKa.

Głównym celem zarządu, gdy inicjował w czerwcu negocjacje płacowe, była potrzeba wypracowania narzędzi silnie motywujących pracowników do efektywnej pracy. Stanowisko związków zawodowych było zdecydowanie bardziej ostrożne w tej kwestii – postulowano podwyżkę, identyczną dla wszystkich pracowników.

Ostatecznie wrześniowe porozumienie gwarantuje osobom zatrudnionym w PeBeKa 8 proc. podwyżkę, ale pojawiły się w nim również zmiany w strukturze wynagrodzeń pozwalające na większe uzależnienie wynagrodzenia od efektów pracy. Przede wszystkim wzrasta premia dla pracowników zatrudnionych pod ziemią. Zasady taryfikacji robót na stanowiskach robotniczych ulegną zamianie na dodatki preferencyjne. Ta zmiana przewidziana jest na początku 2009 roku i ma przede wszystkim zapewnić przyrost płacy dla górników pracujących na przodkach i przy drążeniu szybów.

Ponadto w Zakładowym Układzie Zbiorowym Pracy znajdą się następujące zmiany:
- wzrost stawek płac zasadniczych i premii o 6,1 proc. dla pracowników objętych regulaminem budowlanym,
- wprowadzenie dodatkowej wypłaty nagrody rocznej z zysku,
- możliwość wypłaty ekwiwalentu za dodatkowy dzień wolny wynikający z pracy w systemie czterobrygadowym lub pięciobrygadowym,
- możliwość wypłaty ekwiwalentu za urlop górniczy,

- możliwość dokonywania przeszeregowań dwa razy do roku.

Wchodzące w życie zmiany są pierwszym etapem przebudowy systemu wynagrodzeń spółki PeBeKa.

- Naszym celem jest satysfakcjonujące wynagrodzenie za dobrze wykonaną pracę, dlatego będziemy dalej pracować nad uproszczeniem systemu wynagrodzeń i wprowadzaniem do niego narzędzi motywacyjnych – podkreśla prezes Ryszard Janeczek.

 

 

 

 

 

« wróć do listy komunikatów prasowych