Biuro prasowe

Pięciotysięczny pacjent zakończył leczenie w Centrum Radioterapii Amethyst

18.11.2016

Centrum Radioterapii Amethyst w Krakowie świętuje mały jubileusz – w połowie listopada swoje leczenie zakończył tu pięciotysięczny pacjent. Ośrodek blisko współpracujący ze Szpitalem Specjalistycznym im. L. Rydygiera ma już ugruntowaną pozycję wśród tego typu placówek w Małopolsce, z roku na rok obejmując leczeniem coraz więcej osób walczących z nowotworami.

Pięciotysięcznym pacjentem była kobieta z nowotworem głowy i szyi, skierowana do napromieniania po przeprowadzonym zabiegu operacyjnym. Leczenie bardzo precyzyjną techniką VMAT (Volumetric Modulated Arc Therapy), która pozwala  także skrócić czas trwania napromieniania w stosunku do innych dostępnych metod, zakończono 15 listopada.

Pierwszy pacjent trafił do Centrum Radioterapii Amethyst w Krakowie 16 grudnia 2013 roku. Od tego czasu z każdym rokiem zwiększała się liczba chorych przechodzących leczenie: w 2014 roku było to 1050 osób, w 2015 – 1871, a do połowy listopada już 2080 osób. Do Amethystu trafiają kierowani w większości przez placówki krakowskie, ale rośnie też procent pacjentów spoza Krakowa. Tych ostatnich w okresie od stycznia do października br. odnotowano już 514 (co stanowi 26 proc. wszystkich pacjentów), podczas gdy w pierwszym roku działalności ośrodka trafiło tu 166 chorych (16 proc.). Przyjeżdżają z całego regionu, m.in. z Tarnowa, Zakopanego, Nowego Targu, Olkusza, Wadowic czy Oświęcimia, ale były też osoby np. z Jeleniej Góry, Łodzi czy Warszawy. Coraz większy udział pacjentów spoza stolicy Małopolski świadczy o rosnącej renomie i uznaniu dla jakości leczenia Centrum Radioterapii Amethyst. Ponadto pacjentom, dla których ze względu na odległość dojeżdżanie na terapię jest kłopotliwe, ośrodek umożliwia bezpłatny pobyt w hotelu w trakcie leczenia. Najczęściej leczeni (według częstotliwości występowania choroby) są pacjenci z nowotworami złośliwymi oskrzela i płuca, piersi oraz gruczołu krokowego.

Więcej zabiegów brachyterapii i stereotaksji

W ciągu tych prawie trzech lat działalności zmienił się też nieco profil najczęściej wykonywanych zabiegów radioterapii. Zdecydowanie na plus zmieniła się proporcja zaawansowanych technologii leczenia radykalnego, mającego za zadanie trwałe wyleczenie pacjenta, w stosunku do liczby zabiegów napromieniania paliatywnego. W roku 2014 radioterapia paliatywna stosowana była prawie w połowie przypadków (43 proc.), teraz średnia wynosi ok. 36 proc. wszystkich realizowanych zabiegów. Obecnie zdecydowaną większość zaawansowanych technologii leczenia radykalnego stanowią techniki VMAT/IMRT, pozwalające na bardzo precyzyjne podawanie optymalnych dawek terapeutycznych oraz skrócenie czasu trwania napromieniania. W całym 2014 roku takie leczenie przeszło w Centrum Radioterapii Amethyst 374 pacjentów, a w bieżącym roku już 901 osób, w tym pięciotysięczna pacjentka. Dla porównania w tym samym okresie minionego roku było to 855 chorych.

Wzrosła również liczba innych nowoczesnych, wysokospecjalistycznych procedur radioterapeutycznych: stereotaksji oraz brachyterapii. Szczególnie widoczne jest to w przypadku brachyterapii, polegającej na napromienianiu zmian chorobowych przez umieszczenie źródła promieniowania w guzie lub jego sąsiedztwie, co w mniejszym stopniu naraża zdrowe organy na radiację. Taki sposób leczenia zastosowano w bieżącym roku w przypadku 244 pacjentów (co stanowi ponad 11 proc. wszystkich zabiegów), podczas gdy w całym 2015 roku metodą tą leczono 133 chorych, czyli niemal o połowę mniej. Pracownia brachyterapii sukcesywnie rozwija zakres leczenia: w lutym br. do prowadzonych zabiegów dołączono brachyterapię oskrzelową, a we wrześniu brachyterapię prostaty.

- Kiedy w grudniu 2013 roku otwieraliśmy Centrum Radioterapii Amethyst, naszym celem było polepszenie warunków leczenia onkologicznego dla pacjentów z Małopolski. Wtedy czas oczekiwania na napromienianie sięgał nawet kilku miesięcy, znajdowało się tu po prostu zbyt mało akceleratorów w przeliczeniu na liczbę mieszkańców – przypomina  Barbara Werchowiecka-Rusinek, prezes spółki RTCP, która wybudowała centrum radioterapii i nim zarządza. I dodaje: - Teraz działa tu pełnoprofilowy ośrodek leczenia onkologicznego, który służy pacjentom z całego województwa, a nawet z dalszych miejscowości. Mamy wielką satysfakcję, że z roku na rok coraz większej liczbie osób pomagamy z powodzeniem walczyć z chorobą.

« wróć do listy komunikatów prasowych