Biuro prasowe

Pierścień tubingowy nr 300 w szybie SW-4 zabudowany!

6.10.2009

Koniec września okazał się przełomowy dla budowy szybu SW- 4 ze względu na fakt zabudowania w szybie trzechsetnego pierścienia obudowy żelbetonowej zwanej tubingiem. Jeden taki pierścień tubingowy zwiększa głębokość szybu o 1,5 metra. Po 14 miesiącach drążenia i zbrojenia tymczasowego osiągnięto tym samym poziom 460 metrów gotowego szybu.

Szyb SW-4 jest aktualnie jednym z najważniejszych przedsięwzięć budowlanych, w jakie zaangażowana jest PeBeKa. Szyb o średnicy 7,5 metrów ma mieć 1244 metrów głębokości. Pierwszy kubeł urobku wydobyto 30 czerwca 2008 roku. Inwestycja ta ma strategiczne znaczenie dla ciągłości wydobycia KGHM, bowiem jej realizacja jest jednym z warunków decydujących o eksploatacji nowych obszarów górniczych. Po wydrążeniu szybu dostępne staną się najgłębsze pokłady rudy miedzi położone w rejonie złoża Głogów Głęboki Przemysłowy. Szyb SW-4 będzie szybem wentylacyjnym wdechowym i znacząco poprawi warunki klimatyczne oraz przewietrzanie chodników kopalni ZG Polkowice – Sieroszowice.

Z uwagi na bezpieczeństwo głębienia oraz luźne i mocno zawodnione grunty zastosowano unikalną technologię selektywnego mrożenia niestabilnego górotworu. Mrożenie uzyskuje się za pomocą tłoczenia do specjalnych rur zabudowanych w otworach mrożeniowych wokół szybu solanki schłodzonej w stacji agregatów mrożeniowych. W szybie jest zimno, stała temperatura ścian zwanych ociosami na tym etapie robót to –14⁰C.

Pierwszy odcinek szybu do głębokości 408 m drążony był w technologii mechanicznego urabiania górotworu za pomocą specjalistycznego kompleksu do drążenia szybu. Jest to technologia doskonalona od lat przez PeBeKa S.A., a polegająca na zastosowaniu w specjalnym położeniu głowicy urabiającej kombajnu adoptowanego z górnictwa węglowego Po osiągnięciu głębokości 408 metrów, kiedy iły i piaski ustąpiły twardszym pokładom piaskowca, mechaniczne urabianie zastąpiono technologią strzałową. Grunt nadal jednak jest mrożony, tak by woda nie zalała szybu. W dnie szybu zwanym spągiem wierci się otwory strzałowe, do których wprowadzane są ładunki wybuchowe. Aby detonacja nie uszkodziła instalacji mrożeniowej, stosuje się specjalny system strzelania ograniczonym ładunkiem przy zastosowaniu nieelektrycznego inicjowania (odpalania) kolejnych ładunków wybuchowych w określonych odstępach czasowych.

Kiedy szyb osiągnie głębokość 650 metrów PeBeKa rozpocznie drążenie w górotworze niezamrożonym. Poprzedzone to będzie dokładnym rozpoznaniem górotworu wierconymi ze spągu szybu otworami badawczymi oraz zabudową systemu odwadniania. Po osiągnięciu poziomu ok. 1026 m szyb dotrze do pokładu soli kamiennej, którego miąższość jest największa w dotąd drążonych szybach. Będzie to wymagało kolejnej zmiany w sposobie drążenia i zastosowaniu specjalnej obudowy szybu. W trakcie trwającej realizacji PeBeKa doskonali technologie drążenia szybów. Miarą działalności są uzyskiwane postępy i jakość robót oraz wysoka ocena nie tylko samego inwestora, ale również ekspertów zagranicznych odwiedzających plac budowy.

« wróć do listy komunikatów prasowych