Biuro prasowe

Podwyższenie kapitału zakładowego spółki

23.12.2008

Przedsiębiorstwo Budowy Kopalń PeBeKa S.A. w dniu dzisiejszym uchwałą Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia uzyskało podwyższenie kapitału zakładowego o 15 mln złotych. Uzyskane środki zostaną przeznaczone na zakup specjalistycznych maszyn górniczych. 

Kapitał zakładowy został podniesiony o kwotę 15 100 001 zł poprzez wyemitowanie 247 541 nowych akcji imiennych serii AG o numerach 000001 do 247541 o wartości nominalnej 61 zł każda. Nowe akcje w całości zostały objęte przez KGHM Polska Miedź S.A. i zostaną pokryte wkładem pieniężnym, rozłożonym na trzy raty. Pierwsza rata ma wpłynąć do końca roku, druga – do marca 2009 roku, zaś ostatnia trafi do PeBeKi do końca maja 2009 roku. Nabyte aktywa mają charakter długoterminowej lokaty kapitałowej.

KGHM Polska Miedź S.A. podjął decyzję o dokapitalizowaniu PeBeKa S.A. w konkretnym celu: zależy mu na solidnym i mocnym wykonawcy robót górniczych. Dlatego też uzyskane w ten sposób środki zostaną przeznaczone na zakup górniczych maszyn ciężkich - odnowienie parku maszynowego jest niezbędne z uwagi na rosnące zamówienia ze strony miedziowego potentata. Nabyty sprzęt służyć będzie do realizacji programu inwestycyjnego KGHM Polska Miedź S.A.  w zakresie kompleksowego wykonawstwa wyrobisk górniczych. Wśród planowanych do zakupu maszyn są ładowarki, a także wóz odstawczy, wóz wiercący czy wóz kotwiący.

Kapitał zakładowy PeBeKa S.A. po zarejestrowaniu podwyższenia będzie wynosił 64 638 162 zł i dzielić się będzie na 1 059 642 akcji o wartości nominalnej 61 zł każda. KGHM PM S.A. posiada 100 proc. akcji PeBeKa S.A. i tym samym ma prawo do 100 proc. głosów na Walnym Zgromadzeniu.

« wróć do listy komunikatów prasowych