Biuro prasowe

Polska pierwszym europejskim krajem zalecającym stosowanie miedzi Cu+ w szpitalach

18.4.2016

Centrum Monitorowania Jakości wdrożyło w życie zaktualizowane standardy akredytacyjne dla jednostek opieki zdrowotnej. Dzięki nim Polska jest pierwszym europejskim krajem, w którym Ministerstwo Zdrowia oficjalnie rekomenduje stosowanie powierzchni przeciwdrobnoustrojowych jako normy w kontroli zakażeń medycznych.

Program akredytacji szpitali działa w Polsce od 1998 roku i jego celem jest ciągłe zachęcanie placówek zdrowotnych do działań, które podniosą poziom świadczonych przez nie usług, ich efektywność funkcjonowania oraz standardy bezpieczeństwa pacjentów. To usystematyzowany proces zewnętrznej oceny placówek prowadzony przez Ośrodek Akredytacji Centrum Monitorowania Jakości w Ochronie Zdrowia (CMJ) w oparciu o mierzalne kryteria i ustalone standardy. Aby uzyskać akredytację CMJ, czyli jednostki Ministerstwa Zdrowia, szpitale muszą opracować odpowiednie procedury, wdrożyć je, a następnie ich przestrzegać.

W październiku 2015 r. minister zdrowia wydał obwieszczenie w sprawie aktualizacji standardów akredytacyjnych[1]. W ramach rozdziału IX. Kontrola Zakażeń zamieszczono wytyczne związane z zapobieganiem przenoszeniu patogenów przez dotyk. Minister w obwieszczeniu podkreślał, że „zakażenia patogenami szpitalnymi mogą powodować u pacjentów istotne szkody jatrogenne” (czyli będące niekorzystnym następstwem leczenia), istotne jest więc ograniczanie liczby i ciężkości zakażeń szpitalnych. Ograniczenie transmisji drobnoustrojów ma być osiągane m.in. poprzez wykorzystywanie materiałów o właściwościach przeciwdrobnoustrojowych. Dlatego też powierzchnie często dotykane przez pacjentów i personel – jak np. klamki, poręcze, uchwyty - powinny być wykonane ze stopów metali o właściwościach przeciwdrobnoustrojowych, takich jak: miedź, mosiądz, brąz, zgodnie z rekomendacją amerykańskiej Agencji Ochrony Środowiska (EPA). Za stosowanie stopów o właściwościach przeciwdrobnoustrojowych placówki starające się o akredytację mogą otrzymać 3 lub 5 punktów - w zależności od tego, jak duży procent powierzchni dotykowych będzie z nich wykonany. Centrum Monitorowania Jakości wdrożyło nowe standardy, a obecnie testuje ich efektywność i prawidłowości formalne oraz zbiera informacje zwrotne od środowiska medycznego.

- Wpisanie miedzi przeciwdrobnoustrojowej do polskich standardów akredytacyjnych to ważne osiągnięcie. Polska jest pierwszym europejskim krajem, który w sposób systemowy chce redukować ryzyko zakażeń szpitalnych, doceniając na tym polu rolę miedzi Cu+ - mówi Michał Ramczykowski, prezes Europejskiego Instytutu Miedzi. - To oficjalne i praktyczne potwierdzenie jej zalet, udowadnianych od lat licznymi badaniami.

Na całym świecie coraz więcej placówek zdrowotnych przekonuje się do stosowania powierzchni dotykowych z miedzi przeciwdrobnoustrojowej. Gdy akredytacja z nowymi zapisami wejdzie w życie, polskie szpitale dostaną dodatkową zachętę i wsparcie we wdrażaniu tej technologii. Będą również mogły o wiele lepiej dbać o bezpieczeństwo pacjentów i chronić ich przed rozprzestrzenianiem się zakażeń – miedź Cu+ skutecznie wspiera kluczowe środki kontroli zakażeń, takie jak dobra higiena rąk oraz regularne czyszczenie i dezynfekcja powierzchni.

Miedź jest z natury przeciwdrobnoustrojowa, co oznacza, że zabija bakterie 24 godziny na dobę, także  w okresach pomiędzy rutynowym czyszczeniem i dezynfekcją. Miedziane powierzchnie dotykowe eliminują mikroorganizmy takie jak gronkowiec złocisty (MRSA), pałeczki okrężnicy (Escherichia coli) czy norowirusy, które są częstą przyczyną infekcji. Tę zaletę posiadają również stopy miedzi, np. mosiądze i brązy, tworząc rodzinę materiałów nazywanych wspólnie „Miedzią Przeciwdrobnoustrojową” (oznaczone znakiem Cu+). W badaniach klinicznych na powierzchniach z miedzi przeciwdrobnoustrojowej stwierdzono o ponad 80% mniejsze stężenie drobnoustrojów niż na powierzchniach niemiedzianych.

Dodatkowe informacje odnośnie miedzi przeciwdrobnoustrojowej można zaleźć na stronie www.cuplus.pl  oraz w materiałach:

  • Redukcja ryzyka zakażeń związanych z opieką zdrowotną - Rola powierzchni dotykowych z miedzi przeciwdrobnoustrojowej

http://www.antimicrobialcopper.org/sites/default/files/publikacja_196.pdf

  • Miedź Przeciwdrobnoustrojowa - Najczęściej zadawane pytania

http://www.antimicrobialcopper.org/sites/default/files/publikacja_196.pdf

  • Wykorzystanie Miedzi Przeciwdrobnoustrojowej. Praktyczne zastosowania - służba zdrowia

http://www.antimicrobialcopper.org/sites/default/files/210-amc-installations-pl3012-lq.pdf[1] Obwieszczenie Ministra Zdrowia z 28 października 2015 r. w sprawie standardów akredytacyjnych w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych oraz funkcjonowania podmiotów leczniczych wykonujących inwazyjne procedury zabiegowe i operacyjne (wydanego na podst. art. 5 ust. 2 ustawy z 6 listopada 2008 r. o akredytacji w ochronie zdrowia)

« wróć do listy komunikatów prasowych