Biuro prasowe

Radiochirurgia ratunkiem dla chorych

19.5.2015

Zaawansowany wiek, lokalizacja nowotworu w mózgu i brak zgody chorej na operację – aby ratować życie 71-letniej pacjentki, lekarze sięgnęli po najnowocześniejszą i niezwykle precyzyjną metodę stereotaksji. W Małopolsce taki zabieg przeprowadza się tylko w Centrum Radioterapii Amethyst, a czterech specjalistów ośrodka przeszło specjalne szkolenia w Niemczech i Holandii.

Do współpracującego z ośrodkiem Szpitala Specjalistycznego im. L. Rydygiera w lutym zgłosiła się pacjentka z Krakowa z podwyższonym ciśnieniem i silnymi bólami głowy. – Dwa lata temu rozpoznano u niej zaawansowanego raka płuca, który był leczony chemio- i radioterapią z dobrym efektem, tzn. został zaleczony. Teraz badania wykazały, że niestety doszło do przerzutów w płacie ciemieniowym mózgu – mówi dr Marcin Hetnał, specjalista radioterapii onkologicznej i dyrektor Centrum Radioterapii Amethyst. – Ponieważ chora nie wyraziła zgody na zabieg operacyjny, wiek też odgrywał znaczącą rolę, dlatego po konsultacjach postanowiliśmy skorzystać z techniki stereotaksji mózgowej.

Ideą radioterapii stereotaktycznej (zwanej także radiochirurgią) jest podawanie relatywnie wysokich dawek napromieniania na bardzo ograniczony i dokładnie wyznaczony obszar chorobowy. Chodzi o to, by skoncentrować napromienianie tylko tam, gdzie jest to niezbędne, przy okazji oszczędzając otaczające guz zdrowe tkanki. W przypadku nowotworów mózgu taka metoda ma dodatkowe zalety: operacyjne usuwanie guza jest zabiegiem bardzo inwazyjnym, obarczonym dużym ryzykiem powikłań. Tymczasem stereotaksja mózgowa w przypadku przerzutów daje takie same wyniki jak interwencja chirurgiczna, w dodatku jest to jednorazowy zabieg, a pacjent jeszcze tego samego dnia może wrócić do domu.

W stereotaksji wykorzystuje się różne precyzyjne narzędzia, np. urządzenia Gamma Knife lub Cyber Knife. Do leczenia 71-letniej pacjentki specjaliści Centrum Radioterapii Amethyst zastosowali najnowocześniejszy akcelerator liniowy z użyciem techniki dynamicznej VMAT, z matrycą dozymetryczną do małych pól, pozwalającą niezwykle dokładnie skoncentrować wiązkę napromieniania. Temu służą również maski stereotaktyczne, unieruchamiające pacjenta w trakcie zabiegu. Aby w pełni przygotować się do tak trudnych zabiegów jak stereotaksja mózgowa, czterech członków zespołu – lekarzy, fizyków medycznych i techników – przeszło specjalistyczne szkolenia w ośrodkach w Niemczech oraz Holandii. – Dzięki zastosowaniu radioterapii stereotaktycznej mogliśmy szybko i w sposób bezpieczny dla chorej przeprowadzić terapię nowotworu. Pacjentka czuje się dobrze, nie ma już zawrotów głowy, za dwa miesiące zrobimy rezonans oceniający efekty leczenia. W tej chwili do stereotaksji przygotowujemy kolejne cztery osoby, które również cierpią z powodu przerzutów nowotworu do mózgu – podsumowuje dr Marcin Hetnał.

Centrum Radioterapii Amethyst konsekwentnie realizuje misję międzynarodowej sieci Amethyst Radiotherapy, zakładającej wdrażanie najnowszych osiągnięć nauki przy zastosowaniu najwyższych standardów jakości. Dzięki temu wszyscy jej pacjenci mogą liczyć na korzystanie z wysokospecjalistycznych procedur radiologicznych (m.in. IMRT czy VMAT) skracających  czas napromieniania i ograniczających  skutki uboczne terapii. Krakowski ośrodek jest obecnie jedyną placówką w Małopolsce przeprowadzającą radioterapię stereotaktyczną, metodę od jakiegoś czasu niedostępną w tym regionie. Wśród nowoczesnych metod leczenia dostępnych w Centrum Radioterapii Amethyst jest także brachyterapia – stosowana z powodzeniem w przypadku nowotworów narządów rodnych, piersi i skór, obecnie trwają natomiast przygotowania do wprowadzenia brachyterapii nowotworów głowy i szyi.

Planowanie stereotaksji (1) Planowanie stereotaksji (2) Planowanie stereotaksji (3) Planowanie stereotaksji - maska stereotaktyczna
« wróć do listy komunikatów prasowych