Biuro prasowe

Rusza kolejna odsłona konkursu „Miedź w Architekturze”

20.12.2016

Już po raz 18. zgłaszać można projekty architektoniczne wykorzystujące miedź i jej stopy. Europejski konkurs „Miedź w Architekturze” jest szansą na zaprezentowanie prac przed międzynarodowym jury i publicznością, jak również na szeroką promocję. Ostateczny termin nadsyłania zgłoszeń upływa 30 kwietnia 2017 r.

Odbywający się co dwa lata europejski konkurs „Miedź w Architekturze” służy uhonorowaniu najlepszego współczesnego projektu z zastosowaniem miedzi. Prezentuje i nagradza koncepcje architektoniczne, w których wykorzystano elewacje, pokrycia dachowe lub inne elementy architektoniczne wykonane ze wspomnianych materiałów. Rosnący zasięg i rozwój tego konkursu w ciągu ostatnich dwóch dekad odzwierciedla fundamentalne zmiany zachodzące w zastosowaniach miedzi w architekturze: od praktycznego poszycia dachu po wyrafinowany materiał architektoniczny, dający nieskończone możliwości projektowania pokryć wielu elementów budynku. – Początkowo organizowany był wyłącznie dla architektów brytyjskich, ale stopniowo rozszerzano zarówno formułę konkursu, jak i grono uczestników. Obecnie to bardzo prestiżowa rywalizacja, w ostatniej edycji napłynęło ponad 50 zgłoszeń z 17 europejskich krajów – mówi Michał Ramczykowski, prezes Europejskiego Instytutu Miedzi, współorganizatora konkursu.

Zgłoszenia spełniające warunki kwalifikacji

Budynki każdego typu i wielkości, zrealizowane w Europie i ukończone w okresie od stycznia 2015 do kwietnia 2017, zawierające elewacje, pokrycia dachowe lub inne elementy architektoniczne wykonane z miedzi lub stopów miedzi. Mogą to być projekty o dowolnej skali – od dużych, wyróżniających się wśród otoczenia budynków po skromne realizacje. W 2015 roku zwyciężył kopenhaski budynek Trollbeads House, wspaniale zrewitalizowany biurowiec z lat 60-tych, zaprojektowany na wzór domu weneckiego kupca.

Forma zgłaszania prac

Składane przez architektów prezentacje zrealizowanych projektów – zawierające fotografie i rysunki objaśniające projekt i podkreślające zastosowanie miedzi – powinny być umieszczone na jednej lub dwóch planszach formatu A1. Zgłoszenie powinno zawierać opis obiektu w języku angielskim o objętości ok. 250 słów, umieszczony na planszy lub dołączony oddzielnie. Do każdego zgłoszenia musi być dołączona cyfrowa wersja wszystkich obrazów (o rozdzielczości minimum 300 dpi na płycie CD) oraz opis obiektu w postaci dokumentu w formacie Word, a także wypełniony i wydrukowany formularz zgłoszeniowy z danymi uczestnika. Każdy uczestnik może zaproponować więcej niż jedną realizację.

Kompletne zgłoszenie, zawierające plansze i płytę CD, należy przesłać na adres Copper in Architecture w Wielkiej Brytanii tak, aby dotarło nie później niż 30 kwietnia 2017 roku. Adres oraz formularz zgłoszeniowy w języku angielskim można znaleźć w broszurze konkursowej umieszczonej na stronie http://copperconcept.org/pl/publikacje/european-copper-architecture-awards-18-zasady-i-formularz-zgloszeniowy.  

Jurorzy i ocenianie

Status europejskiego konkursu "Miedź w architekturze" ‑ European Copper in Architecture Awards - bez wątpienia wyznacza zespół wpływowych architektów i krytyków wchodzących w skład jury. Zespół ten jest ciągle rozszerzany poprzez włączanie wcześniejszych laureatów konkursu. Z tego grona zostanie też wyłoniony panel jurorów obecnej 18. edycji.

Jurorzy będą się spotykać i wspólnie recenzować zgłoszone realizacje. Każde z nich będzie oceniane wyłącznie na podstawie dostarczonej informacji graficznej. Kryteria oceny będą zasadniczo koncentrować się na jakości projektu architektonicznego, a nie na samym użyciu miedzi. Jurorzy będą głosować na nagrodę dla zwycięzcy oraz przyznawać wyróżnienia. Krótka lista realizacji wytypowanych przez Jury zostanie ogłoszona w czerwcu 2017 r. 

Nagrody i promocja

Prezentacja nagrodzonych prac odbędzie się w 2017 roku. Autorzy zwycięskiego obiektu oraz realizacji szczególnie wyróżnionych otrzymają pamiątkowe statuetki wykonane z miedzi. Oprócz tego nagrodzone prace, wytypowane przez jurorów do krótkiej listy, będą szeroko promowane wśród międzynarodowej publiczności za pośrednictwem:

  • specjalnej broszury poświęconej konkursowi,
  • magazynu Copper Architecture Forum, który jest wydawany w nakładzie 25 000 egzemplarzy, w różnych językach,
  • witryny internetowej Copperconcept.org,
  • promocji medialnej w dziedzinach architektury i budownictwa, obejmującej wiadomości i artykuły poświęcone konkretnym projektom.

Aby uzyskać więcej informacji na temat zgłaszania się do konkursu „Miedź w Architekturze” oraz dowiedzieć się o wcześniejszych pracach konkursowych i wynikach, zachęcamy do odwiedzenia strony: http://copperconcept.org/pl/artykuly/rozpoczeto-przyjmowanie-zgloszen-do-europejskiego-konkursu-miedz-w-architekturze.

Dom w belgijskim Destelbergen - wyróżnienie w 17. edycji Terminal Portowy w Sztokholmie - wyróżnienie w 17. edycji Trollbeads - zwycięski budynek 17. edycji konkursu
« wróć do listy komunikatów prasowych