Biuro prasowe

Skutecznie leczyć nowotwory piersi

23.10.2017

Skutecznie leczyć nowotwory piersi

  • 17 tys. kobiet rocznie choruje w Polsce na raka piersi.
  • Rośnie skuteczność leczenia nowotworów piersi dzięki stosowaniu terapii skojarzonych.
  • U wielu pacjentek Centrum Radioterapii Amethyst stosuje się teleradioterapię w połączeniu z brachyterapią.

Rak piersi to na świecie najczęściej występujący nowotwór u kobiet. Szacuje się, że co roku ta choroba rozpoznawana jest u blisko 1,7 miliona kobiet, a ponad 500 tys. umiera z tego powodu. Również w Polsce rak piersi zajmuje pierwsze miejsce (22 % wszystkich zachorowań) wśród nowotworów złośliwych u kobiet. Rocznie chorobę tę diagnozuje się u 17 tys. kobiet. Pięć tysięcy chorych umiera rocznie na raka piersi.

Nowoczesne terapie onkologiczne są coraz skuteczniejsze w leczeniu nowotworów piersi. Jednak kluczowe znaczenie ma jak najwcześniejsze rozpoznanie choroby, dlatego tak ważne są badania profilaktyczne. Powinny pamiętać o nich nie tylko kobiet z grupy ryzyka (po 50 roku życia). Najmłodsza pacjentka z rakiem piersi, która leczyła się w Centrum Radioterapii Amethyst, miała 25 lat. Październik jest miesiącem Świadomości Raka Piersi.

Radioterapia kontra nowotwory piersi

W Centrum Radioterapii Amethyst działającym przy Szpitalu Specjalistycznym im. L. Rydygiera w Krakowie pacjentki z nowotworami piersi leczone są zgodnie ze światowym standardami.

- Kluczowym terminem jest obecnie leczenie skojarzone polegające na zastosowaniu kilku metod terapeutycznych u tego samego pacjenta – mówi dr n. med. Marcin Hetnał, dyrektor Centrum Radioterapii Amethyst w Krakowie. - Dotyczy to najczęściej chirurgii, leczenia systemowego i radioterapii. Ich jednoczesne zastosowanie umożliwia uzyskanie najlepszych wyników terapii. Leczenie skojarzone zalecają obecnie wszystkie wytyczne i standardy oraz większość onkologicznych towarzystw naukowych na świecie. Zdarza się, że w Polsce napotyka ono jeszcze pewne bariery proceduralne i mentalne.  Dlatego jestem szczególnie dumny, że dzięki doskonałej współpracy z lekarzami ze Szpitala Specjalistycznego im. Ludwika Rydygiera w Krakowie
z powodzeniem stosujemy  wielospecjalistyczne podejście do onkologii.

To rozwiązanie daje pacjentce większy komfort życia i ma duże znaczenie dla jej stanu psychicznego.

 Współczesne terapie onkologiczne to również rozwiązania indywidualne, ściśle dopasowane do historii choroby onkologicznej i innych chorób danego pacjenta. W obrębie samej radioterapii mamy sporą różnorodność metod, które są stosowane w terapii nowotworów piersi. Klasyczna radioterapia (teleradioterapia, gdy promieniowanie wytwarzane jest przez specjalne urządzenie, tzw. akcelerator, i dociera do pacjenta z pewnej odległości) uzupełniana jest albo całkiem zastępowana brachyterapią (metoda napromieniania, gdy źródło promieniowania znajduje się bezpośrednio w samej zmianie nowotworowej albo w jej najbliższej okolicy). 

Brachyterapia piersi jest stosowana po operacyjnym usunięciu guza piersi. Ma na celu zmniejszenie ryzyka nawrotu choroby nowotworowej. W niektórych, ściśle określonych przypadkach może być stosowana samodzielnie (APBI – accelerated partial breast irradiation, przyśpieszone napromienianie kwadratu piersi, w którym był zlokalizowany guz). Częściej jednak połączona jest  z teleradioterapią całej piersi lub piersi i rejonów regionalnych węzłów chłonnych w celu podania wyższej dawki w miejscu po usuniętym guzie. Brachyterapia jest szczególnie korzystna dla pacjentek, u których marginesy zdrowych tkanek między guzem a granicą cięcia chirurgicznego są wąskie i wynoszą kilka milimetrów.

W Centrum Radioterapii Amethyst brachyterapię w połączeniu z radioterapią zastosowano w tym roku u 35 pacjentek.

Zwiększyć komfort życia pacjentek

Wiele pacjentek obawia się radioterapii i ewentualnych powikłań z nią związanych. - Trzeba podkreślić, że olbrzymi wysiłek lekarzy i specjalistów na całym świecie jest skierowany na poprawienie standardu życia pacjentów onkologicznych. Radioterapia ma dawać jak najmniej skutków ubocznych – mówi dr n. med. Marcin Hetnał.

W Centrum Radioterapii Amethyst stosowane są wysokospecjalistyczne terapie, np. techniki stereotaktyczne, IMRT i VMAT, które  pozwalają  na maksymalna precyzję i podawanie optymalnych dawek napromieniania w miejsce chore przy jednoczesnym zmniejszeniu narażenia zdrowych narządów. Podczas leczenie nowotworów lewej piersi stosowana jest metoda breath hold – napromienianie ze wstrzymanym oddechem. Zabezpiecza ona serce przed otrzymaniem dawki promieniowania, która zwiększa ryzyko wystąpienia powikłań związanych z chorobami wieńcowymi. - W ten sposób próbujemy zmniejszyć ryzyko wystąpienia  powikłań mogących pojawić się za 10 albo więcej lat po przeprowadzeniu terapii. To pokazuje, w jakiej perspektywie czasowej analizujemy wpływ naszego leczenia na życie pacjenta – podkreśla dr n. med. Marcin Hetnał.

« wróć do listy komunikatów prasowych