Biuro prasowe

Stabilny rozwój, dobra współpraca, wsparcie w kształceniu

27.12.2017

Krakowskie Centrum Radioterapii Amethyst obchodzi czterolecie działalności. Ośrodek ma już stabilną pozycję w całym regionie, ściśle współpracując ze Szpitalem Specjalistycznym im.
L. Rydygiera. Z każdym rokiem rośnie liczba leczonych osób oraz stosowanych technik napromieniania – w sumie od momentu otwarcia do końca listopada br. przyjęło ponad 7,7 tys. pacjentów.

Systematycznie rośnie liczba pacjentów poddawanych radioterapii – od stycznia do końca listopada br. przeszło ją 2373 pacjentów, podczas gdy w całym minionym roku było to 2411 osób. Jeśli weźmiemy pod uwagę fakt, że Centrum Radioterapii Amethyst leczy średnio 220-230 chorych miesięcznie, można z dużą pewnością założyć, że kolejny rok z rzędu liczba pacjentów będzie wyższa:

 

W porównaniu do danych z pierwszego roku działalności w krakowskim ośrodku leczy się obecnie niemal 2,5-krotnie więcej osób niż w 2014 roku:

 

Pacjenci w zdecydowanej większości pochodzą z terenu Małopolski: przyjeżdżają nie tylko z Bochni, Skawiny czy Myślenic, ale również z Oświęcimia, Tarnowa, Krynicy-Zdrój czy Zakopanego. Zgłaszają się tu także osoby z innych województw, krakowskie centrum świadczy też usługi medyczne dla Ukraińców.

Leczą i uczą

Zestawiając liczbę zabiegów leczenia radykalnego według stosowanej technologii, można zauważyć wzrost w 2017 roku specjalistycznych technik radioterapeutycznych takich jak IMRT, VMAT oraz brachyterapia. Od stycznia do listopada br. takich pacjentów było 160 (IMRT), 978 (VMAT) oraz 332 (brachyterapia). Porównując dane z 11 miesięcy z 2016 oraz 2017 roku, ten wzrost wynosi odpowiednio: 22, 19 oraz 31 proc.:

 

W leczeniu radykalnym, mającym za zadanie trwałe wyleczenie pacjenta,  technika VMAT, czyli Volumetric Modulated Arc Therapy, stanowi wciąż zdecydowaną większość (40 proc. w br.). Pozwala na precyzyjne podawanie optymalnych dawek terapeutycznych, a przede wszystkim na skrócenie czasu trwania napromieniania w stosunku do innych dostępnych metod. W całym 2016 roku takie leczenie przeszło w Centrum Radioterapii Amethyst 890 pacjentów, w bieżącym roku jest to już 978 osób. Na kolejnych miejscach jest brachyterapia (14 proc. w br.) oraz IMRT (6 proc.).

Prowadzenie leczenia dla coraz liczniejszej grupy pacjentów onkologicznych wymaga sporego zespołu medycznego – zarówno fizyków medycznych, jak i lekarzy specjalistów. A tych ostatnich na polskim rynku medycznym zaczyna brakować.

- Dlatego ważnym elementem naszej działalności jest nie tylko leczenie pacjentów, lecz także kształcenie podyplomowe specjalistów radioterapii onkologicznej. Staramy się przekazywać młodym lekarzom praktyczną wiedzę i umożliwiać im kontakt z najnowocześniejszymi technologiami stosowanymi w radioterapii oraz leczeniu skojarzonym. To nasz wkład w rozwój medycyny i wsparcie w rozwiązywaniu problemu niewystarczającej liczby specjalistów - podkreśla  Barbara Werchowiecka-Rusinek, prezes RTCP, spółki zarządzającej siecią Amethyst w Polsce.

« wróć do listy komunikatów prasowych