Biuro prasowe

Szyb GG-1 wchodzi w kolejną fazę

8.6.2011

Strategiczna inwestycja KGHM Polska Miedź S.A. w Zagłębiu Miedziowym, czyli szyb GG-1, osiągnęła ważny etap – wykonano wszystkie otwory mrożeniowe. Pracownicy Przedsiębiorstwa Budowy Kopalń PeBeKa przygotowują się też do wykonania pierwszego elementu budowy głowicy szybu, czyli ściany szczelinowej i fundamentów pod przyszłą wieżę szybową.

Kończą się również prace pomiarowe pionowości ostatnich dwóch otworów mrożeniowych.

- Z przeprowadzonych przez nas obliczeń wynika, iż przyszłe kręgi „lodogruntu” na otworach mrożeniowych będą na siebie w pełni zachodzić, tak jak zakładaliśmy w projekcie - wyjaśnia Ryszard Janeczek, prezes Przedsiębiorstwa Budowy Kopalń PeBeKa. -   Rozpoczynamy budowę stacji agregatów mrożeniowych, której wykonanie i uruchomienie pozwoli na przygotowanie górotworu do głębienia.

Trwa także realizacja kolejnych obiektów niezbędnych do rozpoczęcia głębienia szybu. Po wykonaniu znacznej części robót ziemnych i wymianie gruntu powstał już budynek administracyjno-socjalny, który będzie służył budowniczym szybu GG-1. Bardzo mocno zaawansowana jest realizacja budynku warsztatów, kanały kablowe, place i drogi, sieci instalacyjne, rowy melioracyjne. W najbliższym czasie, po uzyskaniu pełnej dokumentacji, rozpoczną się kolejne prace budowlane takich obiektów jak: osadnik wód deszczowych, pompownia wody pitnej wraz ze zbiornikami retencyjnymi, drugi etap drogi do Ogorzelca, rurociąg wodny z Kwielic i ścieków sanitarnych  do kanalizacji gminnej. PeBeKa oczekuje również na przekazanie terenów pod budowę rurociągów wody pitnej, wód deszczowo-przemysłowych i kabli teletechnicznych.

Wspomniane prace realizowane są w ramach pierwszego, przygotowawczego etapu siedmioletniej inwestycji. Od czasu rozpoczęcia budowy użyto już do zabudowy blisko 100 ton stali zbrojeniowej, ponad 600 m3 betonu, 75 ton stali konstrukcyjnej, ponad 1000 m rur PCV i PE oraz blisko 2700 szt. płyt drogowych. Drugi i główny etap inwestycji to bezpośrednie głębienie szybu metodą mrożenia górotworu, zaawansowanej technologicznie i pionierskiej metody udoskonalanej na przestrzeni lat przez PeBeKa.

Szyb GG-1 zlokalizowany jest w powiecie polkowickim, w gminie Grębocice, w odległości ok. 500 m na północny zachód od centrum Kwielic. To trzydziesty pierwszy szyb w Zagłębiu Miedziowym i strategiczna inwestycja KGHM Polska Miedź S.A. – umożliwi dostęp do głęboko położonych pokładów rud miedzi występujących w strefie poniżej poziomu 1200 m, na północ od obecnie eksploatowanych złóż w obrębie obszarów górniczych „Sieroszowice I” oraz  „Rudna I i II”. Dwa podstawowe parametry szybu GG-1, którego budowa ruszyła latem 2010 roku, to głębokość - około 1 300 metrów, średnica w świetle obudowy 7,5 m. Wykonawcą generalnym inwestycji jest Przedsiębiorstwo Budowy Kopalń PeBeKa S.A.

Budowa szybu GG-1 zdjęcie 1. Budowa szybu GG-1 zdjecie 2. Budowa szybu GG-1 zdjecie 3. Budowa szybu GG-1 zdjecie 4. Budowa szybu GG-1 zdjecie 5.
« wróć do listy komunikatów prasowych