Biuro prasowe

Szyb SW-4 ma już ponad 800 metrów

1.2.2011

807,1 m głębokości w obudowie tubingowej i betonowej oraz około 811 m w wyłomie – na taki poziom w styczniu w szybie SW-4 zeszli pracownicy PeBeKa. Jak dotąd, prace poza strefą mrożeniową przebiegają bez większych komplikacji.

- Szyb SW-4 to trzydziesty szyb realizowany w Zagłębiu Miedziowym przez Przedsiębiorstwo Budowy Kopalń PeBeKa dla KGHM Polska Miedź. Jest to strategiczna inwestycja, dzięki której możliwe będzie dotarcie do głębokich złóż miedzi w rejonie Głogowa Głębokiego Przemysłowego. Docelowo SW-4 zostanie zgłębiony do poziomu 1219 m przy 7,5 m średnicy w świetle obudowy i będzie funkcjonował w ramach struktury Zakładów Górniczych Polkowice–Sieroszowice – wyjaśnia Ryszard Janeczek, prezes Przedsiębiorstwa Budowy Kopalń PeBeKa.

W czerwcu 2010 roku górnicy PeBeKa wyszli ze strefy mrożeniowej w szybie SW-4, rozpoczynając nowy etap budowy. Dzięki mrożeniu górotworu (do głębokości 650 m) możliwe było drążenie szybu w zawodnionych utworach czwarto- i trzeciorzędowych oraz w warstwach pstrego piaskowca środkowego.

- Po wyłączeniu agregatów mrożeniowych w maju 2010 roku, rozpoczął się proces rozmrażania górotworu. Proces ten jest czasowo zróżnicowany w zależności od rodzaju warstwy litologicznej. Obecnie w szybie trwa drugi etap tzw. iniekcji górotworu. Na dzień dzisiejszy przeprowadzono już iniekcję 208 pierścieni tubingowych, gdzie wtłoczono około 176 ton cementu w postaci mleczka cementowego. W celu kontroli całego procesu rozmrażania górotworu w szybie SW-4 regularnie prowadzone są prace pomiarowe parametrów płaszcza mrożeniowego. Po całkowitym rozmrożeniu górotworu, w przypadku wycieków wody zza obudowy, przeprowadzony będzie trzeci etap iniekcji zwany iniekcją interwencyjną - mówi Aleksander Hodyl, kierownik Kierownictwa Rejonu Górniczego Szyby w Przedsiębiorstwie Budowy Kopalń PeBeKa.

W czasie realizacji prac w SW-4, specjaliści z PeBeKa  zastosowali nowatorski system odwadniania, który wykorzystuje nie zlikwidowany odcinek otworu badawczo-kontrolno-mrożeniowego M-38. Sukces tego przedsięwzięcia sprawił, że podobne rozwiązanie systemu odwadniania zostanie zastosowane  podczas budowy najnowszej inwestycji górniczej KGHM Polska Miedź, czyli szybu GG-1.

Zakończenie budowy szybu SW-4 planowane jest do końca pierwszej połowy  2013 roku.

Głogów Głęboki-Przemysłowy – przyszłość Zagłębia Miedziowego

Polskie pokłady miedzi są jednymi z największych na świecie pojedynczych złóż tego cennego surowca. Odkrył je polski geolog dr Jan Wyrzykowski w 1957 roku. Tym samym dał początek gigantycznej inwestycji górniczej, jaką było utworzenie Zagłębia Miedziowego. Zadanie budowy pierwszych kopalń powierzono lubińskiej firmie, znanej dziś jako Przedsiębiorstwo Budowy Kopalń PeBeKa S.A. Przez 50 lat PeBeKa wybudowała w sumie 29 szybów. Aktualnie głębiony szyb SW-4 oraz przygotowywany do rozpoczęcia głębienia szyb GG-1 należą do największych w kraju i na świecie inwestycji górniczych. Ich historia zaczęła się w listopadzie 2004, kiedy to Minister Środowiska udzielił KGHM Polska Miedź S.A. koncesji na wydobywanie rud miedzi ze złoża na terenie „Głogowa Głębokiego-Przemysłowego” - nowopowstałego obszaru i terenu górniczego na północ od istniejących obszarów górniczych „Sieroszowice I” oraz  „Rudna I” i „Rudna II”. Według szacunków zasoby złoża rud miedzi w tym rejonie sięgają 292 mln ton (według stanu zasobów bilansowych rud miedzi i metali /Cu, Ag/ w obszarach koncesyjnych KGHM Polska Miedź S. A. na 31.12.2007 r.). Uruchomienie eksploatacji „Głogowa Głębokiego-Przemysłowego” pozwoli Polsce utrzymać się w światowej czołówce producentów miedzi.

« wróć do listy komunikatów prasowych