Biuro prasowe

Uczą fizyków medycznych

17.7.2014

Pierwszy student Wydziału Fizyki i Informatyki Stosowanej rozpoczął staż w Centrum Radioterapii Amethyst w Krakowie. Placówka podpisała umowę z Akademią Górniczo-Hutniczą w zakresie organizacji staży dla najlepszych studentów.

Fizyk medyczny to zawód niezbędny w nowoczesnej radioterapii. W zespołach odpowiedzialnych za proces radioterapii fizycy medyczni przygotowują plan leczenia dobierając właściwą technikę napromieniania oraz kontrolują działanie specjalistycznych urządzeń.

Lekarz po przeprowadzeniu wywiadu z pacjentem i dokładnych badaniach wskazuje obszar, który ma zostać poddany napromienianiu. Zadaniem fizyka medycznego jest przygotowanie kompleksowego planu leczenia: najpierw ustalenie techniki napromieniania, rodzaju i energii promieniowania a następnie parametrów wiązek terapeutycznych, kątów głowicy akceleratora, wielkości pól terapeutycznych. Ma to na celu uzyskanie oczekiwanego przez lekarza rozkładu dawki promieniowania w leczonym obszarze, przy maksymalnej ochronie i oszczędzeniu zdrowych tkanek oraz narządów otaczających zmianę nowotworową. Tak przygotowany plan leczenia zostaje poddany ocenie zespołu lekarskiego oraz weryfikacji dozymetrycznej, tzn. jest on kontrolowany przy użyciu specjalistycznych urządzeń do pomiaru rozkładu dawki promieniowania, pozwalających na ocenę zgodności dawki zaplanowanej w systemie komputerowym z podawaną przez akcelerator w procesie leczenia. Dopiero po tym etapie można rozpocząć właściwe leczenie pacjenta. Precyzja odgrywa kluczową rolę w radioterapii na każdym etapie przygotowania i realizacji procesu leczenia pacjenta.

Centrum Radioterapii Amethyst w Krakowie działa od grudnia 2013 roku, ale zespół tej placówki już wiele miesięcy wcześniej rozpoczął specjalistyczne szkolenia również w zakresie fizyki medycznej. Dwóch fizyków medycznych z Centrum - Sylwia Pysklak i Krzysztof Czaja - znalazło się w elitarnym gronie osób, które z najlepszym wynikiem zdały Państwowy Egzamin Specjalizacyjny w 2013 roku. W połowie czerwca br. podczas uroczystości „Specjalista 2013” odebrali z rąk podsekretarza stanu Aleksandra Soplińskiego w Ministerstwie Zdrowia listy gratulacyjne.

- Mamy doskonały zespół najwyższej klasy fachowców w dziedzinie fizyki medycznej i cieszę się, że dzięki umowie z Akademią Górniczo-Hutniczą będziemy mogli dzielić się tą wiedzą – mówi Barbara Werchowiecka-Rusinek, prezes RTCP, spółki zarządzającej krakowskim Centrum Radioterapii Amethyst.

Kierunki studiów Fizyka Techniczna i Fizyka Medyczna od roku 2012/13 do końca roku 2015 są na Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie kierunkami dodatkowo finansowanymi z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Oznacza to, że kierunki tych studiów uznane zostały przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego, jako priorytetowe dla rozwoju naszego kraju. Dzięki unijnym środkom studenci mają zapewnione m.in. dodatkowe staże zawodowe.

Specjaliści z zakresu fizyki medycznej są dzisiaj poszukiwani, ponieważ radioterapia dynamicznie się rozwija. Jest jednym z najskuteczniejszych sposobów leczenia onkologicznego. Ścieżka edukacji dla fizyków medycznych nie jest jednak łatwa. Rozpoczyna się od studiów np. na AGH, Wydziale Fizyki i Informatyki Stosowanej. Pięcioletnie studia są dwustopniowe: najpierw inżynierskie, które trwają 3,5 roku, a następnie przez 1,5 roku studia magisterskie. Po ich ukończeniu należy odbyć kilkuletni staż zawodowy na stanowisku pracy, a następnie rozpocząć specjalizację prowadzoną przez wyznaczone do tego ośrodki referencyjne (centra onkologii w Warszawie, Krakowie, Gliwicach, Poznaniu czy Kielcach).

Trwająca aktualnie 3,5 roku specjalizacja (po ostatnich zmianach programu specjalizacyjnego) obejmuje szeroki zakres zagadnień, tematy z zakresu anatomii, medycyny nuklearnej, radiobiologii, obrazowania, bioelektryczności i biomagnetyzmu, statystyki oraz informatyki medycznej. Po zakończeniu kursu specjalizacyjnego można przystępować do państwowego egzaminu specjalizacyjnego. Dopiero zdanie tego egzaminu i uzyskanie tytułu specjalisty w dziedzinie fizyki medycznej kończy proces edukacji, która pozwala na samodzielną pracę fizyka w zespole klinicznym.

 KONTAKT DLA MEDIÓW:
MAŁGORZATA SKÓRSKA
71 3370686
601 899 855
malgorzata.skorska@prtime.pl

Amethyst Radiotherapy to międzynarodowa sieć ośrodków medycznych, specjalizujących się w najnowszych terapiach onkologicznych, szczególnie radioterapii.  Koncepcja sieci zakłada harmonijne połączenie kompetencji lekarzy, fizyków medycznych i techników z najnowocześniejszym sprzętem i technologiami medycznymi. Amethyst  wdraża najnowsze osiągnięcia nauki przy zastosowaniu najwyższych standardów jakości. Wszyscy pacjenci sieci mogą liczyć na korzystanie z wysokospecjalistycznych procedur radioterapii skracających  czas napromieniania i ograniczających powikłania terapii. Chorzy leczeni są za pomocą najnowocześniejszego sprzętu i wysokospecjalistycznych procedur radioterapeutycznych, m.in. technik stereotaktycznych, IMRT (Intensity Modulated Radiotherapy), technik dynamicznych typu VMAT. Mają też dostęp do międzynarodowych konsultacji medycznych.

RTCP jest spółką celową powołaną do realizacji sieci Amethyst w Polsce. Jej właścicielem jest holding medyczny Amethyst Medical Center, który realizuje przedsięwzięcia w Polsce, Rumuni i Niemczech. Właściciele firmy od wielu lat inwestują w sprawdzone projekty medyczne na świecie, takie jak europejski gigant  A&D Pharma czy międzynarodowa sieć stacji dializ.  Byli już obecni w Polsce, w latach 2000-2006 pod marką INCP utworzyli 9 niepublicznych stacji dializ. W 2006 roku zostały one odsprzedane grupie Fresenius, światowemu potentatowi w  branży nefrologicznej. Od września 2012 roku w Bukareszcie w Rumunii działa pierwszy ośrodek Amethyst Radiotherapy. W Polsce oprócz ośrodka w Krakowie przygotowywany jest podobny projekt w Przemyślu, Płocku i Zgorzelcu.

« wróć do listy komunikatów prasowych