Biuro prasowe

Więcej akcji PeBeKa S.A.

9.9.2008

 

Przedsiębiorstwo Budowy Kopalń PeBeKa S.A. ma podwyższony kapitał zakładowy na zakup kombajnu do drążenia kopalnianych chodników dla KGHM PM S.A.

 

 

 

26 sierpnia w Sądzie Rejonowym dla Wrocławia Fabrycznej została zarejestrowana zmiana kapitału zakładowego Przedsiębiorstwa Budowy Kopalń PeBeKa S.A., spółki zależnej KGHM Polska Miedź S.A.

Kapitał zakładowy został podniesiony o kwotę 18 715 044 zł, poprzez wyemitowanie 306 804 nowych akcji o wartości nominalnej 61 zł każda. Nowe akcje w całości zostały objęte przez KGHM Polska Miedź S.A. i pokryte wkładem pieniężnym. Nabyte aktywa mają charakter długoterminowej lokaty kapitałowej.

Obecnie kapitał zakładowy PeBeKi S.A. wynosi 49 538 161 zł i dzieli się na 812 101 akcji o wartości nominalnej 61 zł każda. KGHM PM S.A. posiada 100 proc. akcji PeBeKa S.A. i tym samym ma prawo do 100 proc. głosów na Walnym Zgromadzeniu.

 

KGHM Polska Miedź S.A. podjął decyzję o dokapitalizowaniu PeBeKi S.A. w konkretnym celu: zależy mu na mocnym wykonawcy robót górniczych. Dlatego środki z dokapitalizowania (ponad 18 mln zł) zostaną przeznaczone na zakup kombajnu chodnikowego. Tym samym, dotychczasowa technika prowadzenia robót przygotowawczych i uzupełniających, tj. metoda strzałowa, zostanie zastąpiona metodą mechaniczną, dzięki której zwiększy się efektywność i wydajność prowadzonych prac.

Przedsiębiorstwo Budowy Kopalń PeBeKa S.A. z Lubina to jedna z największych firm w Polsce świadczących usługi w zakresie budownictwa specjalistycznego ogólnego i inżynieryjnego w sposób kompleksowy, zapewniając pełną infrastrukturę i obsługę, budującą obiekty podziemne i powierzchniowe na rzecz górnictwa, transportu i komunikacji, przemysłu, a od niedawna ochrony środowiska, gwarantując wysoką jakość na każdym etapie współpracy począwszy od pierwszych rozmów handlowych po obsługę serwisową (posprzedażną). Jest to Spółka z blisko pięćdziesięcioletnią tradycją, która od samego początku istnienia związana jest z górnictwem i powstawaniem Zagłębia Miedziowego. Początkowo PeBeKa S.A. głębiła i uzbrajała szyby kopalń, z biegiem czasu poszerzała swą działalność.

Obecnie PeBeKa S.A. jest w trakcie głębienia szybu SW-4 w Łagoszowie Małym, niedaleko Głogowa. To jedna z priorytetowych inwestycji KGHM Polska Miedź S.A., która pozwoli udostępnić nowy obszar górniczy, tzw. Głogów Głęboki Przemysłowy. Po ukończeniu szyb będzie pełnił rolę wentylacyjnego szybu wdechowego, zapewniając dostarczenie odpowiednich ilości powietrza do nowo udostępnianych rejonów. SW-4 jest trzydziestym szybem górniczym, powstającym w Zagłębiu Miedziowym. Wszystkie wybudowało Przedsiębiorstwo Budowy Kopalń PeBeKa S.A.

PeBeKa S.A. finalizuje również realizację warszawskiego węzła komunikacyjnego Młociny wraz z odcinkiem metra. To aktualnie największa tego typu inwestycja komunikacyjna w Europie. Obejmuje dwutorowy tunel o długości blisko 700 metrów, stację metra o ogólnej powierzchni powyżej 3500 m2, tory odstawcze - tunel trzynawowy o długości 295 metrów oraz sam węzeł komunikacyjny Młociny.

 

 

« wróć do listy komunikatów prasowych