Biuro prasowe

Większy Związek Firm Public Relations

8.7.2009

PR time agencja z Wrocławia dołączyła z początkiem lipca 2009 roku do Związku Firm Public Relations. To druga firma spoza Warszawy, która została przyjęta do ZFPR. Obecnie Związek zrzesza 31 firm.

PR time jest agencją doradczą założoną w 2004 roku, oferującą pełen zakres usług public relations, od komunikacji zewnętrznej i wewnętrznej, relacji z mediami i inwestor relations, do komunikacji kryzysowej. Firma planuje i realizuje kompleksowe kampanie informacyjne, wizerunkowe - w tym CSR - oraz promocyjne, w skali regionalnej i ogólnopolskiej.  Prowadzi również szkolenia z budowy wizerunku, prezentacji publicznych, kontaktów z mediami, komunikacji kryzysowej. Zespół agencji specjalizuje się w PR korporacyjnym dla firm przemysłu ciężkiego i technologicznych.

Wśród klientów PR time znajdują się m.in.: KGHM Ecoren SA, Power Media SA, Interferie SA, DTC Renoma, Veolia Usługi dla Środowiska S.A. oraz IL-TEX.  

- Przystąpienie do ZFPR jest rozpoczęciem kolejnego ważnego etapu w rozwoju naszej agencji. Równie ważnego jak rozbudowa zespołu, jego cykliczne, szkolenie i wypracowywanie najwyższych standardów pracy. Jesteśmy pierwszą agencją PR na Dolnym Śląsku, która przystępuje do ZFPR – to cieszy, bo zawsze warto być pierwszym, ale też zobowiązuje do jasnego prezentowania wspólnych dla tej branży norm i zasad – powiedziała Magdalena Rabiega, partner zarządzający agencji PR time. - Wstępujemy do Związku w momencie szczególnym, podczas coraz głośniej brzmiącej dyskusji na temat public relations w Polsce, gdy wiele autorytetów zdecydowało się podjąć obronę naszego zawodu wobec politycznych pomówień i uproszczonych etykiet. Przystąpienie do Związku jest również naszym zdecydowanym głosem w tej dyskusji  - dodaje.

- Cieszymy się, że w okresie, gdy ZFPR podejmuje ważne inicjatywy mające na celu obronę branży i edukację opinii publicznej, do naszego grona dołącza nowa agencja popierająca stanowisko Związku – komentuje Paweł Trochimiuk, prezes Zarządu Związku Firm Public Relations. - Jesteśmy przekonani, że PR time wesprze nas doświadczeniem i obserwacjami z wrocławskiego rynku oraz będzie nowym głosem na forum branżowych dyskusji.

Pełna lista agencji należących do Związku Firm Public Relations jest dostępna na stronie internetowej www.zfpr.pl.

 

*****

Związek Firm Public Relations powstał w styczniu 2001 roku jako reprezentacja branży profesjonalnych usług PR w Polsce i obecnie zrzesza 31 agencji. Jest członkiem Polskiej Konfederacji Pracodawców Prywatnych Lewiatan i Międzynarodowej Organizacji Konsultantów do Spraw Komunikacji. Posiada także porozumienie o współpracy z Międzynarodowym Stowarzyszeniem Public Relations. Celem działalności Związku jest ochrona praw i interesów zrzeszonych w nim członków, reprezentowanie ich wobec organów państwowych i instytucji, umacnianie pozycji zawodu Public Relations oraz edukacja i rozpowszechnianie wiedzy na temat PR. Obszarem szczególnego zainteresowania Związku jest budowanie profesjonalnego dialogu między branżą PR i mediami. ZFPR realizuje badania na temat relacji między tymi dwoma środowiskami, organizuje spotkania konsultantów PR z czołowymi dziennikarzami i prezentuje mediom studia przypadków PR. Związek jest organizatorem PR FORUM - dorocznej konferencji poświęconej branży PR oraz konkursu „Złote Spinacze”, promującego najlepsze projekty z dziedziny PR. ZFPR prowadzi również szkolenia oparte o program London School of Public Relations.

« wróć do listy komunikatów prasowych