Biuro prasowe

Zmiany w organizacji ruchu w związku z budową S5

14.7.2017

Kolejne fragmenty nowej drogi ekspresowej S5 na odcinku Kryniczno – Będkowo udostępniane kierowcom. Dzięki przeniesieniu ruchu na nową jezdnię możliwe będzie prowadzenie prac drogowych oraz wykończeniowych przy wybranych obiektach mostowych przyszłej ekspresówki.

Nowa organizacja ruchu obowiązuje w dwóch miejscach. Ruch przełożono na około 800-metrowy fragment przyszłej drogi ekspresowej S5 – kierowcy jadący od strony Wrocławia wjeżdżają na nową jezdnię w okolicy skrzyżowania drogi krajowej nr 5 z drogą powiatową 1337D na Machnice (zaraz za Wysokim Kościołem, w sąsiedztwie wybudowanego wiaduktu WS-34), a na starą „piątkę” wracają przed Będkowem. Wprowadzono także nową tymczasową organizację ruchu w Krynicznie, w rejonie budowanego węzła drogowego. Likwidacji uległ istniejący dotychczas objazd, a kierowcy korzystają z fragmentu przyszłego węzła drogowego Kryniczno. Nie objeżdżają terenu budowy, tylko jadą drogą krajową nr 5 na wprost, przez nowo wybudowany wiadukt drogowy WD-38 oraz dwa nowe ronda (będące częścią przyszłego węzła). W ten sposób wykonawca będzie mógł bezkolizyjnie poprowadzić brakujący odcinek drogi ekspresowej S5, która w tym miejscu przebiegać będzie pod wiaduktem „piątki”.

Wspomniane zmiany w organizacji ruchu są kolejnymi wprowadzanymi w ostatnich dniach przez Astaldi, generalnego wykonawcę trzeciego odcinka drogi S5 (z Marcinowa do węzła Wrocław Północ). Pod koniec czerwca przeniesiono docelowo ruch lokalny na drodze powiatowej 1345D w okolicach Marcinowa na nowy wiadukt, a 7 lipca taka zmiana została przeprowadzona na drodze powiatowej nr 1365D prowadzącej do Piotrkowiczek i Mienic. Przeniesienie ruchu ma na celu udrożnienie robót prowadzonych pod  obiektami: robotnicy mogą już bez utrudnień prowadzić prace wykończeniowe, a przede wszystkim poprowadzić obie nitki jezdni przyszłej drogi ekspresowej pod wiaduktami i zapewnić pełny przejazd przez budowany odcinek.

Astaldi wybuduje prawie 20-kilometrowy odcinek drogi S5, który jest częścią dolnośląskiego fragmentu trasy Korzeńsko-Wrocław. Jest to ważny szlak komunikacyjny ułatwiający kierowcom dojazd do Poznania, ale także poprawiający płynność ruchu tranzytowego. Poprawi on zdecydowanie również ruch lokalny i zlikwiduje bardzo częste korki od ulicy Żmigrodzkiej do świateł w miejscowości Kryniczno. Gotowy odcinek zostanie oddany do użytku pod koniec 2017 r.

« wróć do listy komunikatów prasowych