Biuro prasowe

Zmiany w zarządzie PeBeKa

30.9.2009

Wieloletni fachowiec, specjalista od głębienia szybów i budowy tuneli stanął na czele zarządu Przedsiębiorstwa Budowy Kopalń PeBeKa S.A. z Lubina. 30 września 2009 roku Walne Zgromadzenie firmy podjęło decyzję o powołaniu Jacka Kulickiego na stanowisko prezesa, a Kazimierza Rutkę na wiceprezesa. Obaj są doświadczonymi menedżerami zatrudnionymi od wielu lat w spółce.

Od 24 sierpnia br., czyli od dnia mianowania dotychczasowego prezesa PeBeKa Ryszarda Janeczka na wiceprezesa KGHM Polska Miedź, Jacek Kulicki pełnił obowiązki prezesa zarządu spółki. Od 2008 roku był wiceprezesem ds. technicznych w dwuosobowym zarządzie PeBeKi.

Cała kariera zawodowa Jacka Kulickiego związana jest ze spółką PeBeKa, w której rozpoczął pracę w 1990 roku. Doświadczenie zawodowe zdobywał jednak nie tylko na terenie Legnicko - Głogowskiego Okręgu Miedziowego. W latach 1993-1994 uczestniczył w budowie tunelu drogowego Har Gilo w Izraelu, podczas pierwszego kontraktu zagranicznego realizowanego przez PeBeKa samodzielnie (bez pośrednictwa centrali handlu zagranicznego). W roku 1998 kierował robotami górniczymi przy głębieniu szybu Bus Bar Shaft dla włoskiego konsorcjum Casecnan, realizowanego w ramach projektu hydroelektrowni na Filipinach.

Jacek Kulicki jest absolwentem Wydziału Górniczego Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie oraz studiów podyplomowych „Zarządzanie firmą” na Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu. Swoją karierę rozpoczynał jako stażysta i nadgórnik pod ziemią. Od 1991 przez 10 lat pracował w PeBeKa w różnych rejonach robót górniczych jako sztygar zmianowy, sztygar oddziałowy i nadsztygar górniczy. Od 2001 do 2008 roku pełnił obowiązki kierownika działu robót górniczych rejonu robót „Szyby”. Pod jego kierownictwem PeBeKa wykonała szyb wentylacyjny R-11 w miejscowości Grodowiec. Następnie nadzorował kompleks robót przygotowawczych do głębienia szybu SW-4 w miejscowości Łagoszów nieopodal Głogowa. To pierwszy szyb udostępniający nowy obszar górniczy zwany Głogowem Głębokim Przemysłowym. Budowa SW-4 jest w toku.

Kazimierz Rutka w zeszłym roku obchodził jubileusz 25-ciolecia pracy w górnictwie. Jest absolwentem Wydziału Górniczego Politechniki Wrocławskiej. Karierę zawodową rozpoczynał w kopalni KWK „Makoszowy” w Zabrzu a następnie w ZG „Konrad” w Iwinach. Pracę na terenie LGOM zaczynał w ZRG Lubin na stanowisku nadsztygara górniczego. W 1997 roku po przyłączeniu PRG Lubin do PeBeKa został nadsztygarem górniczym w Rejonie KRG Polkowice Zachodnie, a w rok później kierownikiem robót górniczych w Rejonie KRG Polkowice - Sieroszowice. Obowiązki te pełnił aż do końca sierpnia 2008, gdy awansował na stanowisko głównego inżyniera górniczego.

« wróć do listy komunikatów prasowych