Case study

Najciekawsze realizacje agencji PR time Wrocław

Kampania promocyjna programu Giegieo

Wzmocnienie wizerunku spółki CodeTwo jako producenta wysoko wyspecjalizowanego oprogramowania dla platformy Microsoft Exchange Server i Microsoft Office Outlook oraz – szerzej – jako dostawcy rozwiązań wspierających pracę grupową w przedsiębiorstwach, procesy zarządzania zasobami, pocztą elektroniczną i zadaniami. Termin realizacji 14 - 20 kwietnia 2009 roku.

>> czytaj więcej...