Case study

Projekt CSR-owy „Energicznie chroń środowisko” dla KGHM Ecoren

Społeczna Odpowiedzialność KGHM Ecoren

 

 

 

Długofalowy, skierowany do lokalnej społeczności Zagłębia Miedziowego projekt mający na celu kształtowanie postaw proekologicznych i wdrażanie zasad prawidłowej utylizacji elektroodpadów. Wzmocnienie wizerunku firmy KGHM Ecoren jako przedsiębiorstwa działającego zgodnie z wymogami CSR. Początek projektu – sierpień 2008 roku.


Klient


Spółka należąca do grupy kapitałowej KGHM Polska Miedź S.A. jest innowacyjnym producentem metali rzadkich – jedynym w Europie producentem renu z własnych źródeł – zajmując się przetwarzaniem i zagospodarowywaniem odpadów przemysłowych. Zmniejsza w ten sposób obciążenie środowiska i działa na rzecz zrównoważonego rozwoju. Ale dbałość o otoczenie człowieka ma jeszcze inny wymiar – firma od kilku lat prowadzi proekologiczny projekt „Energicznie chroń środowisko”, skierowany zarówno do pracowników, jak i mieszkańców regionu. Agencja PR time we Wrocławiu wspierała ją w zakresie tworzenia koncepcji akcji i jej rozwoju, jak i przeprowadzania zaplanowanych działań.

Cel akcji

•    projekt wpisuje się zarówno w ważne dla społeczności zagadnienia ochrony środowiska, jak i również w kształtowanie proekologicznych postaw wśród pracowników KGHM Ecoren – firmy związanej z zagospodarowywaniem odpadów,
•    umożliwia zbudowanie świadomości marki Ecorenu jako przedsiębiorstwa zaangażowanego w prowadzenie biznesu odpowiedzialnego społecznie i opartego na ekologicznych wartościach,
•    pozwala pozyskać przychylność dla jej działań nie tylko ze strony lokalnej społeczności, ale także partnerów biznesowych,
•    celem akcji jest również wspieranie procesu pozycjonowania KGHM Ecoren jako czołowego europejskiego producenta renu oraz jednego z najważniejszych producentów metali odzyskiwanych w procesie zagospodarowywania odpadów.


Założenia


•    projekt długofalowy, o zasięgu lokalnym – na terenie Zagłębia Miedziowego;
•    pierwszy etap – organizowane selektywnej zbiórki baterii – prowadzony jest we wszystkich należących do KGHM Ecoren oddziałach i w centrali, a także w zaprzyjaźnionych firmach oraz instytucjach;
•    główny element akcji stanowią publiczne zbiórki zużytego sprzętu RTV i AGD, współpraca z lokalnymi szkołami oraz ekologiczne konkursy edukacyjne;
•    grupa docelowa wskazana przez agencję PR time to szeroko rozumiane otoczenie spółki: pracownicy i ich rodziny, mieszkańcy miast i okolicznych gmin, władze lokalne, samorządy, szkoły, instytucje.


Działania:


•    opracowanie koncepcji projektu oraz harmonogramu działań;
•    przygotowanie logo i materiałów drukowanych promujących akcję;
•    przygotowanie serwisu internetowego akcji www.elektroodpady.ecoren.pl, zarówno pod kątem merytorycznym, jak i graficznym; witryna zawiera nie tylko informacje o akcji, ale także proekologiczne materiały edukacyjne dla nauczycieli i uczniów, do wykorzystania w lekcjach;
•    pozyskanie przez agencję PR time ważnego patrona akcji: medialnie wspierał ją dziennik Polska – Gazeta Wrocławska. Istotną rolę pełniły również lokalne samorządy gminne, wspierające zbiórki elektroodpadów oraz dodatkowo informujące mieszkańców o terminach zbiórek;
•    działania media relations;
•    od marca 2009 roku – specjaliści KGHM Ecoren prowadzą w Zespole Szkół nr 1 w Lubinie zajęcia z zakresu ekologii: uczniowie poznają  zagadnienia związane z wpływem człowieka na przyrodę, ochroną środowiska i działaniami proekologicznymi zarówno podczas szkolnych lekcji, jak i w trakcie wizyt w firmie oraz wycieczek na należący do Ecorenu oddział odzysku surowców;
•    wrzesień 2009 roku – ruszają akcje zbierania zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego wśród mieszkańców dużych miast (m.in. Lubin, Głogów, Legnica) oraz mniejszych gmin, połączone z konkursami z udziałem lokalnej społeczności oraz kampanią informacyjną na temat prawidłowego sposobu utylizacji zużytych urządzeń;
•    październik 2009 roku – luty 2010 - akcja „Energicznie chroń środowisko” w 11 lubińskich szkołach: młodzież uczestniczyła w konkursie zbierania elektroodpadów oraz w zajęciach z wiedzy ekologicznej; w tej szkolnej odsłonie projektu uczestniczyło ponad pięć tysięcy uczniów, którzy zebrali w sumie ponad 13 ton zużytego sprzętu RTV i AGD, przekazanego następnie do profesjonalnego przetworzenia.


Efekty


•    aktywizacja i edukacja lokalnej społeczności oraz współudział w akcji szkół, samorządów lokalnych i innych instytucji, którym leży na sercu stan środowiska naturalnego,
•    wpisanie projektu do opracowanego przez Forum Odpowiedzialnego Biznesu raportu „Odpowiedzialny biznes w Polsce 2009. Dobre praktyki",
•    w sumie podczas publicznych zbiórek i szkolnych akcji zgromadzono około 60 ton zużytego sprzętu RTV i AGD, który został przekazany do przetworzenia,
•    wzmocnienie w świadomości mieszkańców wiedzy na temat działalności Ecorenu jako firmy przyjaznej środowisku,
•    wzrost rozpoznawalności marki,
•    wzmacnianie dobrych relacji ze społecznością lokalną, propagowanie wśród młodzieży (być może przyszłych pracowników) informacji o misji i działalności firmy,
•    zaangażowanie ponad 5 tys. uczniów w proekologiczną kampanię edukacyjną i kształtowanie odpowiedzialnej postawy,
•    wzrost zaangażowania pracowników w życie firmy poprzez czynny udział w akcjach edukacyjnych.

Wystawa ciekawych sprzętów - Projekt CSR-owy „Energicznie chroń środowisko Zbiórka w Głogowie - Projekt CSR-owy „Energicznie chroń środowisko Zbiórka w Głogowie - Projekt CSR-owy „Energicznie chroń środowisko Zbiórka w Głogowie - Projekt CSR-owy „Energicznie chroń środowisko Zbiórka w Głogowie - Projekt CSR-owy „Energicznie chroń środowisko Zbiórka w Głogowie - Projekt CSR-owy „Energicznie chroń środowisko Zbiórka w Głogowie - Projekt CSR-owy „Energicznie chroń środowisko « wróć do listy realizacji