Case study

Projekt CSR-owy „LAS dla NAS” dla Veolia Usługi dla Środowiska

Veolia Usługi dla Środowiska tworzą postawy ekologiczne

 

 

 

Ogólnopolski, długofalowy projekt mający za zadanie tworzenie proekologicznych postaw, budowę kultury organizacyjnej opartej na ekologicznych wartościach i wsparcie promocji marki firmy Veolia Usługi dla Środowiska w Polsce. Veolia jest na świecie drugim co do wielości koncernem zajmującym się gospodarką odpadami. Pracownicy firmy w Polsce w ramach akcji sądzą drzewa i krzewy. Rozpoczęcie akcji - wiosna 2009 roku.

Klient

 Grupa Veolia UdŚ to czołowy dostawca usług z zakresu gospodarki odpadami, utrzymania czystości oraz pielęgnacji zieleni w Polsce. Firma jednak nie poprzestaje na działalności stricte biznesowej angażując się w życie społeczne regionów, wspiera przedsięwzięcia z zakresu edukacji ekologicznej.

Cel akcji

Projekt wpisuje się aktualnie panujące trendy ochrony środowiska. Pozwala na skuteczne zbudowanie świadomości marki Veolia UdŚ w Polsce i pozyskanie przychylności dla jej działań ze strony szeroko rozumianego otoczenia. Celem akcji, oprócz podstawowej - proekologicznej - jest wspieranie procesu pozycjonowania Grupy Veolia UdŚ jako czołowego dostawcy usług z dziedziny ochrony środowiska.

Założenia

Długofalowy projekt (3-5 lat) o zasięgu ogólnopolskim. Realizacja akcji we wszystkich spółkach grupy polegająca m.in. na zbiórce surowców wtórnych i ekologicznych konkursów edukacyjnych oraz ochronie lasów poprzez nasadzenia i pielęgnację na terenie całego kraju w miejscach, gdzie zlokalizowane są spółki grupy. Grupa docelowa: szeroko rozumiane otoczenie spółki: pracownicy i ich rodziny, mieszkańcy miast i okolicznych gmin, władze lokalne, samorządy, szkoły, instytucje.


Działania

  • opracowanie koncepcji projektu oraz harmonogramu działań
  • przygotowanie logo i materiałów drukowanych promujących akcję
  • przygotowanie serwisu internetowego www.lasdlanas.pl
  • pozyskanie 4 ważnych patronów dla akcji. Medialnie wspiera ją ekskluzywny miesięcznik ekologiczny – Ekopartner. Do akcji włączyły się także dwie ważne instytucje: Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Katowicach oraz katowicki Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Kluczową rolę pełni w akcji także jeden z najprężniej działających samorządów w regionie Górnego Śląska – Urząd Miasta Siemianowice Śl.
  • działania media relations
  • akcje i konkursy z udziałem lokalnej społeczności:
  • kwiecień - happening proekologiczny młodzieży licealnej w Jaworznie połączony z akcją sadzenia drzew
  • akcja zbierania surowców wtórnych w szkołach i przedszkolach na Śląsku z podsumowaniem wyników zbiórki na pikniku ekologicznym zorganizowanym przez siemianowicki magistrat (6 czerwca 2009). Na pikniku została ogłoszona lista 10 zwycięskich placówek oraz zapowiedziano kolejną, przyszłoroczną edycję akcji.
  • nasadzenie szpaleru drzew na terenie należącym do VUdŚ Ostrołęka

Efekty

 Aktywizacja lokalnej społeczności oraz współudział w akcji szkół, samorządów lokalnych i innych instytucji, którym leży na sercu stan środowiska naturalnego. Wiele z nich już udało się zaprosić do współpracy. W sumie posadzono już ponad 3 tys. drzew i 5 tys. krzewów.

« wróć do listy realizacji