Case study

Promocja konferencji naukowej poświęconej wykorzystaniu ubocznych produktów spalania

Uboczne produkty spalania w polskiej gospodarce

 

 

 

Mimo wielu zalet ekonomicznych i ekologicznych uboczne produkty spalania (UPS) wciąż wykorzystywane są w polskiej gospodarce w niewielkim stopniu.Agencja PR time obsługiwała medialnie dużą konferencję naukową poświęconą UPS, w której uczestniczyli naukowcy, specjaliści i przedstawiciele administracji. Termin realizacji: 28 października - 29 listopada 2010 roku.

Klient:


W dniu 15.11.2010 we Wrocławiu spotkali się naukowcy, specjaliści i przedstawiciele administracji, którzy uczestniczyli w konferencji „Wykorzystanie ubocznych produktów spalania jako materiałów alternatywnych w inżynierii lądowej w aspekcie zrównoważonego rozwoju regionalnego”. Jej głównym organizatorem była spółka RENEVIS przy współpracy z Zespołem Elektrociepłowni Wrocławskich KOGENERACJA S.A. (Grupa EdF) oraz współudziale Stowarzyszenia Polska Unia Ubocznych Produktów Spalania. Przedsięwzięcie to zostało objęte patronatem honorowym Marszałka Województwa Dolnośląskiego, Głównego Inspektora Ochrony Środowiska oraz rektorów Politechniki Wrocławskiej i Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu.

Spółka Renevis działa na rzecz zrównoważonego rozwoju i ochrony środowiska, gospodarczo wykorzystując oraz przetwarzając odpady energetyczne i produkty poprocesowe, a także uczestnicząc w procesie wytwarzania energii z odnawialnych źródeł.


Sytuacja wyjściowa:


•    spotkanie krajowych specjalistów, poszukujących możliwości wykorzystania w jeszcze większym stopniu ubocznych produktów spalania w gospodarce,
•    tematyka istotna dla polskiej gospodarki, także pod względem obowiązujących w Unii Europejskiej rozporządzeń dotyczących ekologii i ochrony środowiska,
•    Wrocław jako przykład miasta wykorzystującego uboczne produkty spalania w drogownictwie i budownictwie,
•    potrzeba dotarcia do opinii publicznej i przekonania jej o zaletach (ekonomicznych, ekologicznych oraz społecznych) stosowania tych produktów na większą skalę – walka z błędnymi przekonaniami społecznymi.
Założenia:
•    wykorzystanie obecności największych specjalistów w tej dziedzinie (m.in. prof. dr hab. inż. Jerzego Zwoździaka oraz prof. dr hab. inż. Antoniego Szydły), służących wiedzą i doświadczeniem w badaniach nad stosowaniem ubocznych produktów spalania,
•    wsparcie konferencji i organizatorów autorytetem nie tylko naukowców Politechniki Wrocławskiej i Uniwersytetu Przyrodniczego, ale także patronatem honorowym Marszałka Województwa Dolnośląskiego oraz Głównego Inspektora Ochrony Środowiska,
•    maksymalne wykorzystanie ekonomicznych i ekologicznych atutów stosowania ubocznych produktów spalania w celu prowadzenia kampanii informacyjnej,
•    wykorzystanie gospodarczych programów i dodatków w mediach lokalnych w celu dotarcia do jak najszerszego grona mieszkańców.


Cele:


•    dotarcie z informacją o zaletach stosowania ubocznych produktów spalania do dziennikarzy lokalnych, regionalnych, ogólnopolskich i branżowych,
•    zmiana stereotypów społecznych i gospodarczych dotyczących wykorzystania wspomnianych produktów,
•    zaprezentowanie spółki Renevis jako firmy będącej ekspertem w tym zagadnieniu, od lat z powodzeniem produkującej i dostarczającej uboczne produkty spalania na potrzeby budownictwa i drogownictwa.


Działania:


•    organizacja uczestnictwa dziennikarzy w konferencji naukowej w dniu 15 lipca w Regionalnym Centrum Turystyki Biznesowej we Wrocławiu – zapraszanie mediów, zorganizowanie stolika prasowego, aranżowanie wywiadów z naukowcami oraz organizatorami,
•    opieka nad dziennikarzami podczas wizyty gości w Zakładzie Odzysku Ubocznych Produktów Spalania w Kamieniu k/Długołęki,
•    opracowanie szczegółowej bazy mediów,
•    komunikat prasowy poświęcony tematyce konferencji,
•    opracowanie koncepcji filmu dokumentującego konferencję oraz tematykę wykorzystania ubocznych produktów spalania, nagranie i zmontowanie gotowego materiału,
•    zorganizowanie serwisu fotograficznego,
•    wysyłanie informacji do prasy,
•    stały kontakt z dziennikarzami, dosyłanie materiałów i zdjęć.


Efekty:


•    materiały ukazały się m.in. w Gazecie Wyborczej Wrocław (Tygodnik zDolnego Śląska), TVP Wrocław, portalach Ekologia.pl oraz Greenbiznes.pl,
•    film zrealizowany dla spółki Renevis wykorzystywany jest jako materiał edukacyjny oraz promocyjny firmy, pomagający budować przyjazny klimat i wizerunek przedsiębiorstwa.

Renevis Renevis Renevis Renevis Renevis Renevis « wróć do listy realizacji