RODO Facebook


  1. Niniejszy profil jest prowadzony jest PR TIME RABIEGA SKÓRSKA SP. J. z siedzibą we Wrocławiu przy al. Wiśniowej 33, 53-137 Wrocław.
  2. Administratorem Twoich danych osobowych udostępnionych na tym portalu jest Facebook. Jeżeli jednak wchodzisz w interakcję z nami poprzez Facebooka z wykorzystaniem dostępnych na tym portalu funkcjonalności (np. polubienie strony, udostępnienie, komentarze, wiadomości prywatne), stajemy się również administratorem Twoich danych osobowych (obok Facebooka). Dane, takie jak Twoje imię i nazwisko/nick, wizerunek, profil publiczny oraz inne informacje przekazane w wiadomościach lub komentarzach, przetwarzamy na podstawie naszego prawnie uzasadnionego interesu (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), w celu analizy funkcjonowania naszego fanpage’a, odpowiedzi na komentarze i wiadomości czy utrzymywanie relacji z Tobą.
  3. Twoich danych uzyskanych za pośrednictwem Facebooka nie łączymy z innymi danymi osobowymi, które przekażesz nam w inny sposób (np. e-mailem), chyba że coś innego wynika z okoliczności, np. sam poprosisz o kontakt mailowy za pośrednictwem Facebooka.
  4. Odbiorcą Twoich danych osobowych mogą być podmioty świadczące dla nas usługi informatyczne, hostingu, prawnicze, doradcze i inne. Wskazane podmioty przetwarzają dane na podstawie umowy z nami i tylko zgodnie z naszymi poleceniami. Twoje dane osobowe mogą zostać również przekazane właściwym organom uprawnionym na podstawie obowiązujących przepisów prawa.
  5. Twoje dane osobowe będą przechowywane do czasu wyrażenia przez Ciebie sprzeciwu.
  6. Masz prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych. Możesz również wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznasz, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO. W celu realizacji praw, o których mowa powyżej lub w razie jakichkolwiek pytań związanych z ochroną danych osobowych prosimy o kontakt pod adresem e-mail: biuro@prtime.pl.
  7. Podanie przez Ciebie danych osobowych jest dobrowolne.